• rum, -u m. 1. odpadky a úlomky na stavbě n. rozdrobené staré zdivo. Přišly jsme na kusy cihel a opukového kamene, pak na zvětralou, hlínou a pískem smíchanou maltu, slovem na starý rum. Arb. Odplavují [přívaly] prsť, zanášejíce ji kamením a rumem. Svět. Zdi drolí se znešvařujíce okolí své rumem a smetím. Vráz. V rumu, který se zdi spadl dolů, jen bolehlav se týčí. Klášt. Na kamenné podlaze ležely mezi rumem a pískem ohořelé kusy trámů. J. z Hv. Marně hledal [Stehlík] v popeli a rumu po nábytku svém. Šmil. Otcovské stavení sypalo se v prach a rum. Tyl. Kol lehlo vše rumem, popelem bylo zbořeno, rozpadlo se. Zey. Přen. Zapomínáme i na tohoto bohatýra duchem, jako jsme již v rum nepaměti pochovali jiné dobrodince své. Šmil. D rumy, -ů pl. zast. a bás. trosky, ssutiny, zříceniny. Pozdějším dějepiscům tyto rumy prvního Děvína nebyly známy. Ritt. Tam naproti Kokořínu leží v rumech kostelík. Frič. Pak obrátila válka osadu v rumy. Lier. Pustl [hrad] víc a více a sklesl v rumy již během stol. XV. Jir. Přen. Největší říše upadají v rumy rozpadají se. Mach. Zapadlo snad v rumy její [dívčino] štěstí. Jah. Po rumech slávy, bídy v cnosti jsem potácel se cestou života. Šolc.
  • rum, -u m. 2. lihovina, vyráběná původně destilací zkvašené melasy ze třtinového cukru; její napodobenina z esencí. Nepil již vína, ale slivovici, kmínku, alaš a rum. Rais. Bude Lloyd vědět, kterak [mužové] u stolu seděli a kolik šálků čaje při tom který vypil s rumem aneb bez rumu. Havl. Srkaje čaj‚do něhož si byl nalil všechen rum, naslouchal blahosklonně. Čech.
  • *rum citosl. vyjadřující temně rachotivou ránu. Rum — prásk chlapi vystřelí. Bass. Tambor bude buben třískat rumpiti, rumpiti, rum. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 420 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 420