• rychlý adj. spěšně, rušně probíhající, spěšný, kvapný. Jde rychlým žena krokem. Erb. [Arcibiskup] několika rychlými kroky ocitl se pod přístřeším. Jir. Táhla tudy ta vojska opravdu, ale nesmírně rychlým pochodem. Třeb. [Líza] obrátila se ke Karlovi a pobídla ho k rychlejší chůzi. Merh. Rychlým posuňkem ruky zastavila jeho otázku. Zey. Líce od hněvu a také od rychlého pití do temna se zruměnilo. Jir. Divější stávala se hudba, rychlejším tanec. Čech. Řeč nabývala rychlejšího spádu. Jir. M. Klička postaral se o rychlé nastudování nové skladby. Šmil. Život má tak rychlý spád! Mach. D konající něco spěšně, rušně, v krátkém čase. [Kníže] poručil, by mu v okamžení toho nejrychlejšího koně osedlali. Něm. Rychlý posel běžel na Bezděkov. Jir. Kdyby na rychlém koni člověk seděl, kalupem jel, ani za týden by knížecí statek neobjel. Baar. Nemotorný býk a rychlý jelen pásli se pospolu. Kin. Za poledna rychlý klouček po hrázi si poskakoval. Čel. Byl potopen nepřátelský rychlý člun. Nár. p. Voj. rychlé jednotky všechny jednotky, které se pohybují aspoň takovou rychlostí jako jezdectvo. Zool. hnilík rychlý druh brouků z čeledi Silphidae, Nargus velox. D ihned, brzy nastávající. Na Svatopluka přišla rychlá pomsta. Tomek. Není to [poranění] nebezpečné, jest ale třeba rychlé pomoci. Havlasa. Pan Perchtold se asi tak rychlého půhonu nenadál. Třeb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 364 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 364