• scéna, -y f. místo dramatického děje na divadle, divadelní jeviště. Opona tedy již je vyhrnuta a na scéně stojí Jaromír. Hál. Celá scéna tone ve skvělém světle zapadajícího slunce. Zey. Když kmitla jsi se [debutantko] na sceně, lid uvítal tě nadšeně. Kam. Napsal řadu svých proslulých dramat, z nichž mnohé uvedl sám na scénu provedl v divadle. Týd. rozhl. Světlo a stín jsou zcela přesně rozděleny a povahy jednajících osob hned od okamžiku, kdy poprvé se objeví na scéně, divákům jasny. Kamper. Přen. [Básník] je spoluherec její [přírody] na scéně vesmíru, nikoliv orgán její. V. Čer. D Zř. vzhled krajiny, scenerie. Farář uváben [krajem] chytal vyjasněným zrakem rychle se měnící scénu [při jízdě]. Jir. Podepřev se o zábradlí, temné zraky na krásnou scenu v lesku měsíčném upíral. Voc. D Kniž. divadlo. Pražské dětské divadlo [je] jediná stálá profesionální scéna pro mládež. Lit. noviny. Čím jest první česká scéna, tím se stala jen a jen bdělou a svědomitou péčí Jindřicha Vodáka. Dur. [Režisér] staral se upřímně, aby hadíhlavská scéna nezůstala bez dorostu. Rais. Sotvaže jsme se dověděli o repertoárních příslibech obou vedoucích scén, byli jsme příjemně překvapeni zjištěním, jak veliká pozornost je tentokráte věnována současné tvorbě původní. Lit. noviny. D divadelní výstup, výjev. V poslední scéně téhož [druhého] jednání [v „Magelóně“] stojí si obě ženy poprvé naproti. Lum. [Pan Lev] svou úmrtní scenu výborně provedl. Světozor. Nejdříve napsal scénu poslední [tragedie]. Zey. První scéna [filmu] se měla hrát v křivoklátských lesích za úsvitu. K. Čap. D výjev, událost, příběh. Ten dnes vládne Besedou — aranžuje půlnoční scénu. Herrm. Měl i podobný gobelin [jako viděl v krámě]‚ představující loveckou scénu. Vach. Poetické scény ve „Vojně a míru“ náležejí mezi nejkrásnější místa všech literatur. V. Mrš. Děj vyplněn jest bohatě scenami života rolnického. Vrch. Hud. hudební partie, příslušná k určitému výjevu. D Hovor. bouřlivý výjev, výstup, hádka, křik. Ševcová vypravovala včerejší scénu se zlodějem. Dibl. Odcházejíc učinila přece pathetickou scénu. Jes. Byla bys mně dělala scény — ženy jako ty to umějí. Hvězda. Ano, ta scéna je vám trapná. Tedy ji ukončím. Podl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 352 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 352