• sen, snu m. (2. sg. ve spoj. ze sna, 6. pl. též ve snách) poněk. kniž. spánek (op. bdění). Nežli by napočítal deset, spal jsem už snem spravedlivých. Kos. Nic už netísnilo tichý, zdravý jeho sen. V. Mrš. Zde odpočinu v pevném snu po dnešní pouti. Mácha. Bavívali se mezi sebou a zapuzovali tak sen. Šmil. Babička a vnuk spali, ale Irenu míjel sen. Jir. Zavřel oči a chtěl spát, ale po snu nebylo památky. Rais. Drůbež v hustých jejich [štěpů] korunách ze sna se pohnula. Rais. Ta bolest Stříhavku svírala, že nebude věčný sen dřímat vedle své nebožky že nebude pochován. Rais. Přen. V krajinu tichou kráčí sen. Mácha. Kolem ve snu dřímá luh i sad. Jan. Zasvitlo ráno, ze sna probudil se sad. Štulc. Vše dřímalo železným snem v náručí tuhého mrazu. Zey. Když byl již Přemysl vysoko v letech, usnul snem smrti zemřel. Jir. D bezděčné vybavování představ a prožívání dějů ve spánku; obrazy n. děje ve spánku viděné. Noc co noc spím krásně a beze sna. K. Čap. Ve snech se vyskytují nejčastěji dojmy zrakové. OSN Dod. Já měla zlý té noci sen: Nechoď dceruško k vodě ven. Erb. Jen zavřela oči, už se jí pletly sny, o bratru, o faráři. Jir. Voral i ve snu vídal ten dlouhý pás svých polí. Rais. Celou noc mluvil ze sna. Svět. K tvému otci přišel ve snách sv. Petr? Hol. Jdi, bláhová! Což na sny věříš? Špind. Vše tlačilo se k slunci ven, že snilo sen tak dlouhý. Hál. Jako po živém snu prochvívaly mu myslí ještě včerejší dojmy. Jir. Bylo mu, jakoby se probíral z ošklivého sna nepříjemně. Herb. Žil jako ve snu, v krásném, kypícím snu krásně, idylicky. Maj. Chodí jako ve snách a kale nemluví jako mátoha. Rais. Jako ve snách pamatoval se na popis krajiny neurčitě. Pfleg. Jako ve snu viděla jsem, že mne bral někdo do náručí ne v plném vědomí. Něm. Krásné to zjevení zmizelo jako sen rychle. Zey. Jemu ani ve snu nenapadlo, že by se vůbec kdy mohl mýlit vůbec ne. Klost. Něco takového matce Kulichové ani ve snách nepřipadlo. Herrm. D představa, kterou si někdo o něčem n. o někom vytvořil bez ohledu na skutečnost, výtvor obrazotvornosti, iluse, vidina; snění, blouznění, dumání. Nechoď vůbec do Athén, je-li ti milý sen! Ner. Nechme je doufati, neberme jim ten krásný sen! Rub. Snem se blažila, nebo skutečnost byla tak smutná. Jir. On viděl, za snem že byl putoval hned od počátku svého života. Zey. [Člověk] utíká se k blouznivým snům a vzpomínkám na doby lepší. V. Mrš. [Zeyer] uchyloval se do nádherných svých snů. V. Mrš. A ta Praha jeho snů a tužeb prchala před ním jako fantóm. Zey. Nikdy jí nebyla obrazotvornost její sny živé předváděla. Ner. On zase má své náboženské sny. J. z Hv. [Aleš] sen své duše podává, tedy vnitřní pravdu kreslí. V. Mrš. D vroucí, toužebné přání, těžko splnitelná n. dostupná tužba, naděje, plán. [Básník] mohl realisovati svůj dávný sen. Kar. Teď čte najednou, že se má splnit jeho krásný sen — rolnická škola. Baar. Národní divadlo náleželo k jeho (Chmelenského) zlatým snům. Tyl. A slýchala jsem o něm povídat, o smělých snech, jež uskutečnit chtěl. Zey. Rozhovořil se o svých snech a plánech. Hlad. Musil se rozloučiti se sny o výnosném místě. Jir. Kochala se v blahých snech, o jichž uskutečnění nepochybovala. Něm. D něco neskutečně krásného, prchavého, pomíjivého. Ten lásky sen, jak krásný byl. Sab. Žiltě [Hálek] v růžovém snu své první lásky. Jir. V života sen byl jsem já snad jen vyváben. Mácha. Jeho řeč, ať byla podstatná, ať pouhý sen, se šířila po celém kraji. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1163 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1163