• sestra, -y f. sourozenec ženského rodu stejných rodičů (vlastní sestra) n. jednoho z nich (nevlastní sestra). V pohádkách hledá sestra stopu bratrovu. Třeb. Sestra o bratra nemohla pečovati více, než Lenka o Jíru. Hál. Měl sestru o několik let starší, kterou od prvního dětství vřele, něžně miloval. Zey. Starosti o sestřiny chlapce [kancelista] neměl. Jir. Přen. Nad protější strání plály jasné sestry Plejady. Jir. „Oheň má sestru a ta se jmenuje voda,“ vykládá dětem Cimbura. Baar. D žena někomu velmi blízká, připomínající poměr sestry k sourozencům. Kdokoli přišel [na husitskou pout], byl bratrem a sestrou. Pal. Věděla, že mu [muži] musí být nejen manželkou, ale i sestrou a matkou. Svět. Odhodlala jste se státi se mojí sestrou. Zey. D rodačka, krajanka. Je to snad i kus jejich [veřejných pracovníků] povinnosti pomoci nám [rozhlasu] udržet styk s vystěhovalými bratry a sestrami. Týd. rozhl. D ošetřovatelka nemocných, zejm. školená; diplomovaná opatrovatelka dětí; pomocnice lékařova. Zpráva donesla se i k sluchu vrchní sestry, která v lazaretech misse vykonávala úřad inspektorky ošetřovatelek. Čap. Ch. Doporučuji do dobré rodiny zdravotní sestru. Nár. p. Jsem dětská sestra a hledám místo k lékaři do ordinace. Nár. p. Tento [zdravotní] kolektiv bude míti k disposici ošetřovatelky, soc. pracovnice, poradenské sestry, desinfektora a jiný pomocný zdravotnický personál. R. právo. Sestra ke kojenci se ihned přijme. Čes. sl. D jeptiška. S ní v klášter zajedu a odevzdám ji péči sester tam. Zey. Všecka zmožena ocitla se pak ve své celi, jsouc už jeptiškou, sestrou Benignou. Jir. Velebná sestra se modlí. Havlasa. Přen. Tak ty jsi ta milosrdná sestra, která se nad vdovcem smilovala. Rais. Círk. členka ženského řeholního řádu. Milosrdné sestry. D oslovení členek některých spolků, organisací, společenství. A říkali si [evangelíci] vespolek „bratře“, „sestro“. Jir. Sestry [v Sokole] se sešly a porada začala. Sokol. věstník.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 410 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 410