• sever, -u m. světová strana (směr) ležící naproti jihu, ve směru hvězdy severky. Cesta zahnula k severu. Jir. Zas vítr od severu se rozlet’ po strništi. Vrch. Na severu táhly se nesmírným polokruhem lesy. Pfleg. Český severe, ty půdo svatá, hradbo vlasti rekův severní části Čech. Heyd. Tak vypukla zhoubná válka mezi Severem a Jihem severními a jižními státy severoamerickými. Bidlo-Šus. D krajiny ležící v severní oblasti zeměkoule. Prožíval nový svět, daleko na drsném severu. Jir. V nejpalnějším jihu a nejvzdálenějším severu — všude má tabák cenu. Ner. Ó řekněte [oblakové]‚ proč z jihu putujete na sever chladný. Vrch. D severní vítr, severák. V nich [v roklích] jsme sobě vyhrabali doupata, ve kterých jsme se tulili před ostrým severem. Hol. Po Borovanských samotách pln nářku bludný sever táh! Heyd.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 240 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 240