• shodnouti se dok. (na čem, o čem, oč, s kým) dohodnouti se, domluviti se, smluviti se. Většina navrhovatelů se shodla na obrovském representačním domě města Vídně. Mach. Dnes shodli se [král s císařem] o rozepřích v říši. Jir. Veliké jednání bylo o tak zvané „restanty“ vojenské, o nichž již loňský sněm se neshodl. Rez. Doufal [Valdštejn] shodnouti se s Arnimem a kurfiřtem o své dalekosáhlé plány. Pek. Hned se shodli, že nazítří přijdou do nadační kanceláře. Vach. Shodli jsme se, že naše samota je příliš pěkná, než aby byla rušena nějakým domovníkem. Mach. Lidé povídali, že jsme se na tom shodli, zmocniti se Prahy. J. z Hv. D projeviti shodu, souhlas, soulad s někým n. s něčím. Tak se stalo, že se leckdy neshodla s otcem, že mívali spory o novoty. Jir. To byl člověk vytřelého rozumu, v školách zběhlý, takový se ovšem s naším rozumem neshodne. Něm. D státi se stejným s něčím. Otáčí [miřič] dálkovým kolečkem tak dlouho, až se oba ukazováčky zase shodnou. Rukov. pro poddůst.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 241 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 241