• situace, -e (zast. situací, -í) f. souhrn podmínek, okolností vztahujících se k někomu n. něčemu, povšechný stav, okolnosti, poměry. Viděla [nemocná] najednou celou hrůzu své situace. Mach. Pane, jenom se vžijte do mé situace a mluvte. Šim. [Svoboda, pokládaný omylem za ženicha:] To jsem teď v pěkné situaci. Ner. Já utíkal [před děvčaty] — nu prosím vás, jen se nerozsypejte smíchy, což je ta situací tak komická? Ner. „Přerušme trapnou tuto situaci, pane,“ ujal se po chvíli neznámý slova. Arb. Ing. Kalina měl se stát jeho důvěrníkem v delikátních situacích. Maj. Jak smýšlí starý hrabě o politické situaci? Pfleg. Armin zůstává vždy pánem situace! Pek. Paní se poněkud pomátla a zcela zřejmě vychladla; ale ihned byla opět na výši situace. Šrám. Bylo by jistě došlo k výstupům, kdyby nebyl profesor Mlynařík železně ovládal situaci. Vrba. Hned se vpravil do situace. Hál. Prokop cítil, že by měl něco říci, aby zachránil situaci. K. Čap. Slečna mne urazila. A může být jista, že dovedu situaci přiostřit. Kun. D vzájemný poměr jednajících osob, který se vytvoří před rozuzlením) určitá scéna, zápletka v divadelní hře n. epickém díle. Přes svoji jevištní praxi neuvarovala se délek a opakování situací. H. Jel. Text [opery] obsahuje mnoho vynikajících, malebných situací. Zl. Praha. [Spisovatel] může spojovat několik báchorek v jednu, vylučovat části, přijímat krásné situace jinonárodní. Havl. Voj. stav jednotky se zřetelem k její sestavě, umístění, poměru k sousedním jednotkám, k nepříteli a k její tělesné a mravní hodnotě. D Zast. držení těla n. vůbec poloha něčeho. Za dvě hodiny ráno opravdu jsem seděl na střeše dilligence — může-li se moje situace nazvat sezením. Her. Suntanela změnila náhle situaci a naladění. Zey. Když se k některé slavnosti nedostávalo nových soch, musili nejvhodnější mladíci a dívky postaviti se v předepsané situací. Mik. Zem. situace na mapě zobrazení všech terénních předmětů na mapě, plánu.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355