• skřivan, -a m. zpěvavý pták polní, vznášející se při zpěvu vysoko do výše. S vysoka z prozářeného vzduchu jásala skřivanova píseň. Jir. Píseň skřivana, vznášejícího se z domácí naší brázdy k nebesům. Čech. Než skřivan zpívat začne, Madlena nese trávu domů. Něm. Skřivani vrzali pod nohama a širá pole i zapadané hvozdy třpytily se modravě umrzlý sníh vrzal pod nohama. Rais. Zool. rod ptáků z čeledi Alaudidae, Alauda. Skřivani čeleď ptáků Alaudidae; podčeleď ptáků z čeledi Alaudidae, Alaudinae. D Hosp. rasa domácího holuba.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 164 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 164