• sklad, -u m. poněk. zast. skládání n. složení v nějaký celek. Obsah listiny Litoměřické výše sahá, nežli sklad a sepsání její. Pal. [Amadis] svým skladem a slohem tvoří přechod od románů středověkých k novodobým. Máchal. Jsou slova, v nichž „zdvojení“ souhlásky je velmi pevně odůvodněno ve složení nebo v tvaru slova, slova, v nichž vědomí tohoto skladu slova je silné. Zub. Život církevní, při všem svém vlivu na duševní sklad i sám osud národů, nevyčerpává všech projevů historického osudu národů. Ath. Chem. chemická synthesa (op. rozklad). Gram. sklad hláskový, slabičný, souvětný a p. složení. D vhodné uspořádání, soulad, harmonie. Hned by celý zarazit se musel sklad kosmu a zřítit. Čech. Nepopíratelný půvab tkvěl v sošné její ztepilosti a jí podmíněném skladu pohybů. Čap. Ch. Činnost nového obecního zastupitelstva uvedena v pevný lad a sklad. Lier. Stůl, na něm spousta knih a papírů, povalujících se bez ladu a skladu. Klost. Co [pomatená] pronášela, bylo bez ladu a skladu. Svět. D Zř. útvar vzniklý skládáním, složením. Stála nepohnuta jako sloup, temné sklady jejího závoje plynuly jí k nohám záhyby, řasy. Zey. Hosp. souvislá, nerozpadlá skýva půdy po orbě, lavice. D místo na ukládání rozličných věcí, zvl. zásob zboží, skladiště; složené, uložené zásoby, zvl. zboží. [Přízemí] bylo pouze prázný sklad obilní. Havlasa. [Na půdě] je upraveno několik kumbálků hodících se za sklad. Arb. Balíky, truhly a bedny se házejí, se strkají do skladů, tak nazvaných magacínů. Prav. S jejím vědomím udělati si z jejího domu sklad na kradené věci, to také nešlo. Prav. Chodil krajem pláteník, a ten měl u Lojkův i sklad svůj. Hál. [Na břehu] ležely sklady dříví. Jir. Mistrův obchod kvete. Na skladě jeho jest zboží všeho druhu. Prav. Knihy ležely na skladě léta a léta. Mach. Žert. Sám té kuráže neměl mnoho na skladě v zásobě. Kos. Přen. Sukní každá [žena] měla veliký sklad na sobě. Win. Mladý pán, který na studie dán, moudrosti sklad domů nes’. Rub. O tajemném poslání z Ameriky vypravovaly se celé sklady historek. Štech. Obch. skladiště; zásoba zboží k zabezpečení nerušeného odbytu n. surovin k výrobě. Tovární sklad. Sklad nábytku. Voj. divisní muniční sklad, sborový proviantní sklad, hlavní letecký sklad a p. D Poněk. zast. větší obchod, krám. Jistá slečinka přišla do skladu střižného zboží. Obr. živ. Pomáhala při koupi všelijakých předmětů ve skladě „Old England“. Zey. Vyšly [„Obrazy“] v Praze, nákladem Jaroslava Pospíšila, jehož „sklad knih“ byl tenkráte na „Nových alejích“ knihkupectví. Jir. [Vojáček] zastával úřad korrektora při ředitelství skladu školních knih. Jir. Tu a tam lákal jej [studenta] nádherný sklad, aby se zastavil a na vyložené věci podíval. Kosm. Města plná třpytných skladů. Čech.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 655 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 655