• skladatel, -e m. kdo skládá, tvoří hudební dílo. Mezi bratry bylo mnoho dovedných malířů, skladatelů i spisovatelův. Svět. Zvěděl, že starý kantor jest též skladatelem, že zpívaná mše byla od něho. Dur. Jindřich měl výborného učitele teorie hudební, proslulého tehdá skladatele i spisovatele hudebního Josefa Leop. Zvonaře. Krás. D autor, spisovatel slovesného díla (zejm. také ve starší době). Skladatel listiny B měl staré prameny před sebou. Pal. Skladatel těchto hanebných nájezdů není jen člověk obyčejný. Svět. Účelem omezení toho jest dle úmyslu skladatelů § toho, zabrániti nesnázím a sporům o příslušnost. Čes. pol. Ondřej z Dubé, slavný právník a skladatel díla o řádu práva zemského. Tomek. Při poesii této třeba přihlížeti k životním okolnostem skladatelů. Vrch. D Šach. tvořitel šachových úloh.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 180 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 180