• skok, -u m. pohyb vzniklý odražením nohou od země tak, že tělo na okamžik letí ve vzduchu. Olšovský chtěl odvážlivým skokem dostati se dolů do zahrady. Pfleg. Ptáčkové radost projevovali zpěvem, čtvrnohá zvířátka skoky. Prav. V tom mihla se kolem něho jakási postava a skokem octnula se na prvním schodu. Stank. Šotek několika skoky byl zase na záhrobci. Erb. Tu mračno kobylek se dává v skok. Čech. Jako laňka pružným skokem již tu stanula Růžena skoky. Schulz. Psi vyskočili z bud a jedním skokem byli u babičky. Něm. A on tu napřed — skok a skok, a ona za ním co jí krok. Erb. S vršíčku dolů k Frýdkom byl skok blízko. Jir. Z večera odešel Kozina ještě na skok k Sykovi na chvíli. Jir. Vyjel jsem si z Prahy, abych se na skok podíval do našeho kraje na krátký čas. Rais. Přejel jsem skokem po vytlučených klávesách rychle. Jahn. Jara skokem přibývalo. Něm. [Italie] od počátku války byla na skoku z trojspolku chystala se vystoupiti. Žipek. Ludová strana je snad na skoku do vlády chystá se vstoupiti. Přít. Lid. Okolo obrázků zavěšeny byly věnečky vřesu a žlutého „mužíčka“ i jeleního skoku plavuně. Pitt. Sport. druh sportovního cvičení; skok vysoký, daleký, na lyžích, s věže, při dostizích a p. Mysl. (u zvěře) vzepětí a přeskočení překážky. D Zeměd. připuštění samčího zvířete na samičí. D Expr. skákání, tanec. Stařičký profesor hrál na klavíru mládeži do skoku. Jir. Pořád ještě je jí do skoku veselo. Rais. D Expr. náhlá změna, prudký rozdíl, vzniklý zvláště porušením souvislosti. Dějinná logika nemiluje náhlých skoků. Mach. Duše Kamilina byla složena ze samých skoků a přemetů. Her. Nesouhlasil s efektním skokem do katolicismu u dekadentů. Krit. měs. Leckdy odtrhuje [Němcová] vedlejší větu od slova, ke kterému se vztahuje, a zmírňuje tak ostrý melodický skok, který by nastal při rozestavení normálním. Muk. Geol. výška poklesu vrstev. Hydr. skok vodní náhlý přechod vodního proudu velkých rychlostí do tratí o rychlostech menších. Hud. postup melodie ve velkých intervalech; vynechání části skladby. Filos. skok v důkaze zamlčení některé návěsti.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 909 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 909