• skoro (bás. skor) adv. málem, bezmála, téměř. Dceru svoji by byla babička již skoro ani nepoznala. Něm. Nebyl to vlastně život, ba skoro ani vegetování. Čech. Hoch byl tváře velmi líbezné, skoro dívčí. Rais. Byl snadno vznětlivý a skoro chorobné fantasie. Merh. Šli spolu nejdřív skoro beze slova. Vrch. Skoro až druhovi záviděl odchod tak v spěchu a v záři. Lum. Polonahá skor, nad propastí juž stála Marie. Vrch. Již skor tvá myrta v rozkvětě a ženich má tě rád. Slád. D Dial. brzy (komp. skořeji). Co tu skoro z rána robíš? Bezr. Tak skoro ešče nikdá si nepřivstali jako dnes. A. Mrš. Nesmíme ani okamžení otáleti, abychom ku kněžně co nejskořeji se dostali. Svát.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 350 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 350