• skot, -a m. kynol. skotský terier.
  • skot, -u m. hovězí dobytek. Opodál mečení bravu se ozývalo, i táhlé, chraptivé bučení skotu. Jir. Těším se na stáda koní, bravu a skotu. Čech. Kde se to vlnilo, tam byla stáda černého skotu. K. Čap. Toť by křesťánkové umírali jako skot. Jir. Přen. Nevyrostla uprostřed tupého lokajského skotu nemyslícího houfu. Vrba. Zmizí šeré zdi kasáren, v nichž uléhá seštvaný skot lidský množství bez vlastní vůle. Kun. Zool. podčeleď řádu Artiodaktyla, Bovinae. D Bás. kus hovězího dobytka. Krev skotů nejtučnějších lije se do nádob zlatých, tobě na počest. Zey. Stráně, na nichž onen pastýř skoty pásal, leží na sever. Kvíč. Ruce ti na zad svážu a poženu tě na trh jako skota. Hol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 179 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 179