• skutek, -tku m. něco vykonaného, uskutečněného nějakou bytostí, čin, jednání. Odpovídá [básník] jen svému svědomí ze všech svých skutků. Slád. Kaplan nejen že pěkně mluvil, nýbrž hned se také ke skutkům, k pomoci nabídl. Jir. Kardinál vykonal již velké skutky ve prospěch svaté církve. Zey. Byl to hrdinský skutek, že nový obyvatel převzal zanedbanou živnost. Jir. Tak v ní hrklo, jakoby ji přistihnul při zlém nějakém skutku. V. Mrš. Konala někdy dobré skutky, ale vždy okázale a veřejně. Šmil. Konejte skutek milosrdenství; nasyťte lačného. Šmil. Do kostela chodívali, jen když musili o největší svátky, skutky křesťanské v obyčeji nemívali. Svět. Víra bez skutků je mrtva. Hol. Hlavní dobré skutky jsou: modlitba, půst a almužna. Podlaha. Byl ze všech obyvatelů tvrze vidovelské nejstatečnější a radou i skutkem všudy po ruce. Šmil. V této pohorské vesnici stal se opravdivý, zdárný pokus prováděti skutkem zákon o lásce bratrské. Jir. Slibovat taky’s nezapomněl, ale skutek vždycky utek’. Šim. Zast. Také v Rakousích obnovily se stejnou dobou skutky válečné. Pal. Círk. Skutky apoštolské část Nového Zákona. D Zř. něco vytvořeného, výtvor, dílo, tvorba. Tedy přece žije, co jsem stvořil [básník]? Skutky mé předc vinou se v souzvuku k srdcím osamělým? Sab. Každá ta hlava se směsí kvítí, per a vlasů je sama o sobě umělecký skutek. B. Mrš. Před Janem Kollárem bylo málo dobrých básní českých, ale bylo ještě míň básnických skutků. Vrch. D Poněk. řidč. skutečnost, fakt. Co je zákon, jak se stává skutkem atd., o tom se vykládá v právu státním. Krč. Smiřme se s tímto skutkem dějin jako s veličinou nepřemožitelnou. Herb. Za správných poměrů nesráží se krev nikdy uvnitř krevních cev; srazí se však ihned, jakmile se z cev vypustí. To jsou pozorované skutky. Mareš. Je skutkem, co se dřív mi zdálo. Heyd. Stověký tvůj o svobodě sen se mění v skutek. Ner. Jediná myšlénka projede mi hlavou i nemeškámť ji co nejrychleji v skutek uvesti uskutečniti. J. z Hv. Idey i největší velmi, velmi pomalu se stávají skutkem! uskutečňují se. Ner. Dávná myšlénka má na jiném místě od jiných lidí přišla k skutku. Staš. Stanu se vaší manželkou toliko dle slova, nikdy však manželkou dle skutku! Pfleg. Mohamedánství naše bylo více na oko, než ve skutku. Hol. Zast. Vešel ve skutek sjezd, kterýž zvláště naléháním Zdeňka ze Šternberka ustanoven byl do Německého Brodu byl uskutečněn. Pal. Směsice ta [v spisovné srbštině] v samém skutku, bohužel, téměř ve všech knihách více méně panuje skutečně. Šaf. D Zast. účinek, vliv. Že tu zvířata žijí, jest skutek věčných zákonů přírodních. ČČM. [Speditér] se chránil přílišného rozdráždění své podagry mocnými skutky vína. Ritt.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 547 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 547