• skvělý adj. jasný, lesklý. Shrábnul vysázených v tu chvíli deset kusů nových dukátů, každý čistý a skvělý. Kapp. Skvělý oheň projel nebesa. Kou. Podnebesí jasnilo se od skvělého sněhu na zemi. H. Jireč. Za čistými okny bělely se skvělé záclonky. Rais. Zool. mandelinka skvělá druh brouků z čeledi Chrysomelidae, Chrysomela orichalcea. D okázalý, nádherný, přepychový. Uzřela oknem skvělé toilety dam. Zey. K tomu konci byl skvělý, knížecky vystrojený průvod vypraven. Ritt. O pomoc proti králi ji prosil a skvělou budoucnost jí přisliboval. Něm. Přátelé Rozumcovi mermomocí skvělý pohřeb mistru svému ustrojiti chtěli. Šmil. Kdo při pohledu na skvělého motýla vzpomíná na mrzkou housenku a na ohyzdnou kuklu? Dur. Dnes odbývá se jeden z nejskvělejších, nejhlučnějších maškarních plesů. Čech. D vynikající, výborný, výtečný, dokonalý. I nejskvělejší nadání herecké stane se málomocným, nenalezne-li pevné podpory v předcházející umělecké přípravě. Zl. Praha. Skvělý obraz Kellerův při prvním pohledu zraky některých oslepil. Goll. Ona, jež tolik skvělých partií zamítla, ona miluje jeho. Šmil. Netušili jsme ani zdaleka, jakého skvělého potvrzení dostane se této skutečnosti v nejbližších hodinách. Týd. rozhl. O mohutné obraznosti Kollárově nad jiné skvělé dává svědectví sonet 120. Vrch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 467 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 467