• slaviti ned. příležitostným projevem oslavovati, uctívati, hlásati slávu, velebiti. I Jungmann slavil „veliký den“ vzletnou ódou. Zel. [Sv. Prokop] chtěl, bych jimi [dudami] Boha slavil. Heyd. [V sobotu] začaly zvony mníšecké slaviti příští neděli. Svob. Jakousi slečnu nadšen stále slavil, že černé oči má. Svob. Byla to práce tichá, o které nikdo dnes neví, jíž nikdo neslaví, ale která byla plodná. Jir. Viktor Hugo právě hymnickým zápalem ho [Byrona] slaví. Durd. Poesie [Banvillova] slavila výhradně šťastné momenty lidského žití. Vrch. Annu slavil český lid co přímluvnici svou. Zey. Spanilosť kozaček grebenských slaví se daleko široko. Čech. D pořádati oslavu, slavnost na počest někoho n. něčeho, slavnostně vzpomínati někoho n. něčeho významného, slavnostně prožívati něco. Určil pan správec slavení obžinek ku konci pšeničných žní. Něm. Byl právě čas ostatků — v Ostrovačicích slavili ples. V. Mrš. Slavila kněžna Viki svůj svátek. Šim. Slavili svůj sňatek manželský. Rais. Slavilť pan Jarmárka, poštovní úředník, stříbrnou svou svatbu. Ner. Slavíte Štědrý večer jako já. Ner. D prožívati jakožto úspěch, získávati slávu. Duch světa vstal a slaví vzkříšení. Vrch. Myšlenka Nerudova slaví tu vítězství. Kar. Všichni napjali struny fantasie a vtipu, ale režisér slavil opět triumf. Šmil.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 558 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 558