• slavnost, -i f. veřejná n. též soukromá oslava, zvl. konaná na počest někoho n. něčeho. [Studenti] pořádali velkou národní slavnost. Mach. [M. Jahn] zřídka se vzněcuje lidovými slavnostmi. Mart. Zvaly [zvony] na slavnost vzkříšení. Jir. Naši předkové při slavnostech pohřebních křepčívali. Šmil. Nu, slavnost Kollára se vydařila skvěle! Mach. Velký počet hostí sjel se ke slavnosti nastolení mladého knížete. Jir. Ondy jednalo se v jistém spolku o slavnosti svěcení praporu. Stroup. Večer bude slavnost zasnoubení. Tichá, domácí, ale významná slavnost. Herrm. Co mladý hrabě přijel, byla slavnost za slavností, samá zábava a radovánky. Jir. Přen. Skryté své zahrady viděl jsem v slavnostech července kvést. Břez. D Zast. svěcení svátku, svátek. Přišel nový rok a slavnost Zjevení Páně. Prav. Když jsem ještě u své pěstounky byla ve Florencii, byla jsem jednou o slavnosti Madonny za družičku. Něm. D Zast. slavný ráz něčeho; slavnostnost. Poslové husitští na dvoře jeho [krále Vladislava] přijati jsou s neobyčejnou slavností a přízní. Pal. Aby dodal modlitbám svým více slavnosti, obral si za místo pobožnosti velikou skálu. Rieg. [Filmové premiéry] svou slavností, leskem vnášejí v duši jasnou pohodu. Čes. sl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 223 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 223