• slušný adj. vyhovující kvalitou, přiměřený, uspokojivý, obstojný, pěkný. Již se nemusela stydět — bratr jí pořídil slušné šaty. Jir. Ocitl se za krátko v neveliké a dosti slušné jizbě. Jir. Na úpatí při silnici na samých našich hranicích stojí slušný hostinec. Jir. Večer dostal slušnou večeři. Pfleg. Pro konversační kusy jest hercem zcela slušným. Ner. Měl jsem tři velmi slušné kondice. Šim. Seděli na slušných koních v pěkném řemení. Jir. Psal slušné verše. Heyd. Bude to slušný párek. Ner. Hledá jen slušnou záminku, aby se ctí se mohli rozejíti. Baar. Krátce po válce dosahovaly motocykly již zcela slušné spolehlivosti. Lus. Stilově i charakteristikou osob povznáší se tato prósa již na slušnou úroveň. Lum. D vyhovující velikostí, počtem, dosti velký, značný. Byl to [pstruh] slušný kousek, hezky přes čtyřicet centimetrů. Rozhlas. Mělť již i slušné knírky pod nosem. Šmil. Ukazuje na slušný kufřík, naplněný potravinami. Vrba. I do záložny zanesl slušný peníz. Baar. Mezi jezdci třpytila se i mitra biskupská. Byla jich slušná řada. Třeb. Návštěva vždy bývá aspoň slušná a při zajímavějších představeních hojná. Zl. Praha. D vyhovující požadavkům společenského chování, shodující se s pravidly slušnosti, způsobný, řádný, zdvořilý a p. Jste-li muži slušného chování a po tři noci se nás nedotknete, tedy nás vysvobodíte. Něm. „Obávám se,“ řekla, „že to není docela slušné, že jsem s tím pánem jela.“ Zey. Osvojila si zacházením se slečnou slušnější způsob chování se. Něm. Odříkal obročnímu svou slušnou a zdvořilou gratulaci. Šmil. To se zdá být nějaký slušný mladík. Herrm. On bydlel u staré vdovy, velmi slušné osoby. Podl. Vytáhl z kapsy list a podal jej se slušnou poklonou jemnost paní tetince. Rub. Muž velmi slušného vzezření pozdravil. Zey. D Poněk. zast. slušející se, záhodný, žádoucí, náležitý, spravedlivý. Dopisovatelka má zasloužilého zahanbení a slušné pokuty tím dojde. Čel. Ještě dnes uznat máš, že má přísnost slušná jest. Štěp. Přičiní se zajisté každý, aby se jim za mnohé ty pěkné půjčky také slušnou oplátkou odsloužil. Ehrenb. Zanevřela proti arrogantnímu muži, jenž nezachoval slušnou úctu. Pfleg. Ta černá roucha tedy hlásí jen, že podrobit se zvykům slušné jest. Zey. Všichni v libaci jim [bohům] slušnou poctu vzdali. Vrch. V. t. slušno.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 684 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 684