• služba, -y f. trvalé pracování u někoho n. v nějakém svazku za plat, trvalé zaměstnání, jímž se získávají prostředky k živobytí. Manžel její službu přijal u jedné kněžny. Něm. Dostal kdesi službu portýra. Herrm. To [stádo] hlídá zvláštní „skoták“, chudý chlapec, jenž jest nejnižší v selské službě. Jir. Otec byl malý úřadník v císařské službě. Zey. Její otec byl ve státní službě. Jir. Starší syn Zdeněk studoval, ale uvízl na konec v soudní službě. Maj. Prosím vaše veličenství, aby mne milostivě propustilo ze služby. Zey. F. se poděkoval ze služby. Ner. Služba — čertova družba, nenese jen med, ale i jed. Baar. [Mnozí] byli aktem národní očisty postaveni mimo službu. Zápot. Vrátila se z Vídně, ze služby. Čap. Ch. Práv. služba státní služební poměr, v kterém je zaměstnavatelem stát. D povinnost po určitou dobu sloužiti někomu n. něčemu; povinnost prováděti určité úkony. Kteří by k službě vojenské byli způsobilí, měli na vojnu býti odvedeni. Rez. Mají [Václav II. a jeho nástupci] právo korunou se zdobiti, nemají však závazku konati s ní službu arcičíšnickou. Šus. Bude dobře, budou-li božské služby tak horlivě hledět jako panské. Svět. Neslušno pro tu, kteráž k službě Kristově se připravuje, aby byla obklopena komonstvem. Svět. D činnost úřadu n. branné moci, korporace, podniku s určitým zaměřením; orgán obstarávající tuto činnost. Úkol mužstva [policie] jest rozdělen na službu zpravodajskou, službu dohlédací, službu vyšetřovací a pátrací, a posléze službu kancelářskou. OSN Dod. Co je hlásná služba a jaký je její úkol? Pouč. let. Do plavby se uvádějí čluny podle návěštní a předpovědní služby, organisované hydrologickými a plavebními institucemi. OSN Dod. Službu konaly a veliké cvičení vojenské pod Opočnem prováděly dva pluky jízdné. Jir. Některé parníky, konající dalekou službu mezi Vídní a Galacem, jsou tak velky, že by mohly směle ven do okeánu. Ner. Voj. služby vojenské orgány, uspokojující v míru i ve válce hmotné potřeby vojska; služby zásobovací a odsunové, služby dopravní. Veř. spr. služba státní statistiky, účetní a pokladniční, zdravotní, zvěrolékařská, cejchovní a j. D pomoc, přispění, posloužení, úsluha, obyč. přátelského rázu. Já přísahala tenkrát bohům všem, že přátelskou tu službu odměním. Vrch. Chcete-li mi nějakou službu prokázat, zaopatřte mi jiné šaty. Něm. Kateřina přijímala pozornosti jeho a služby velmi chladně. Jir. Prokázal císaři i státu důležitou službu. Bozd. Nejednu platnou službu národu svému vykonal. Jir. [Národní noviny] jsou ve službě celého národa. Havl. Zdvihly vládyku a uhlíře, aby jim prokázaly poslední službu křesťanskou pohřbily je. Tyl. Přiběhli pacholci, aby panu správcovi byli k službám. Prav. Rozkazujte, jsem vám k službám. Vanč. Phil. dr. Zouplna doporučuje své služby P. T. akciovým a všem obchodním společnostem. Čap. Ch. Dal své pero do služeb vlády Schmerlingovy. Krás. Ve službě vědy vlas tvůj zšedivěl. Vrch. Muž, žena, děti, všichni jsou ve službách půdy, která nevydá více, než se na ní vynutí. Kun. Německá továrna sevřela Jizeru do svých služeb. Kun. Chtěla prchnouti, nohy jí vypověděly službu. Svět. Rozum mu pomalu vypovídal službu. Šmil. Čaj koná dobré služby při nemocech. Svob. Obch. služba zákazníku určená, aby usnadnila zákazníkům všemožným způsobem nákup a odběr zboží. Fin. služba úroková placení úroků. D k službám poněk. zast. uctivé projevení souhlasu, ochoty k vykonání něčeho. Pokynuv Slavíkovi, tázal se ho: „Máte dnes po půl sedmé volno?“ „K službám!“ Rais. „Lapile! Váš představený vám nařizuje, abyste šel domů.“ „K službám, pane řediteli.“ Vach. „Obědvat budu v zahradě, tam mi připrav noviny!“ „K službám, knížecí milosti,“ uklonil se komorník Jan. Don. D Má služba! poněk. zast. uctivý pozdrav. Nyní vešel kvapně do pokoje. „Má služba, drahé dámy!“ uklonil se obratně před ženskými. Tyl. On však rychle mne předešel a řekl: „Má služba, vašnosti!“ Svob. D výkon povolání, pracovní činnost zaměstnance pravidelně povinně konaná. Před měsícem jsem měl [policejní úředník] až do půlnoci službu. K. Čap. Bylo mu bez přestání konati noční službu. Šlej. Za celou svoji dvacetiletou službu neporušil jsem ani jednou předpis. Vach. [Pan oficiál] o hůl se opíraje, kráčíval na dlouhou službu. Rais. Důstojník ve službě přikvapil na valy. Třeb. Já dělal jenom strážní službu! Drda. D výkonný činitel, orgán, výkonná síla v určitém podniku. Ve studiu [televisním] zůstává jen technická služba, která musí po skončení filmu vysílat ještě odhlášení. Týd. rozhl. Noční redaktor, kterému se také říká denní redaktor neboli služba, je další podstatný článek v organisaci novin. K. Čap. Dále je tam [při filmování] muž, kterému se říká služba a jenž je pověřen různými menším úkony. K. Čap. Voj. voják konající denní službu. D Zast. sluha, sloužící; služebnictvo. Byli od služby odbyti předstíráním, že milostivé panstvo není doma. Paleč. Služba [na zámku] dřímala v zahálce. E. Jel. D vysloužené peníze, plat, mzda. Za první službu koupila mi kamaše a tašku. R. Svob. V Praze je draho, službu utratí jako nic. Svob. Důstojník! Malá služba, skoro všecko sám spotřebuje. Jir. D služby boží mše svatá, bohoslužby. Kaple kláštera, v které se konají jen občas služby boží, byla otevřena. Arb. Což nehodláš služby boží v Týně navštěvovati? Svět. Dokud nevejde chasa do kostela, nezačnou se služby boží. Něm. Na den 1. října zahajovali nový školní rok slavnými službami božími. Hol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1443 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1443