• sluha, -y m., zast. a bás. též f. lověk z povolání někomu sloužíc, služebník. Eliška zazvonila a sluha vstoupil do pokoje. Just. Domácí sluha přistoupil k vratům a ptal se, kdo to tak pozdě přichází. Pfleg. Po dvoře dva sluhové [hraběcí] prováděli uřícené koně. Herb. V tom sluha v zlatém premování hustém zve na zákusky panstvo. Čech. Vše, co jsem učinil dnešního dne, to pro Boha jsem pouze učinil a sluhou tvou já nejsem, císaři! Zey. Voj. vojenský sluha vojín určený k osobní obsluze důstojníka při velkých cvičeních a za války. D člověk, který z povolání koná u úřadu a p. pomocné služby, zřízenec. Za několik dní přinesl úřední sluha právní výpověď. Arb. Obecní sluhové chopili se rakve a vynesli ji průjezdem ven na ulici. Ner. Sluha z tiskárny naložil můj kufr na vozík. Mach. Rychtář se sluhami svými obešel město. Win. D sluha (Boží, Páně a p.) kniž. kněz, duchovní. Nepozná víc Kristus sluhu v Tobě. Ner. Matyáš Ulický, zbožný sluha Páně. Vrch. [Abatyše] neohroženě odsuzovala nemravy církevních sluhů. Podl. Já sluha církve svědkem v souboji pro hlouposť být mám? Vrch. Učitele, hne-li se, připraví takový sluha Kristův o chléb. Mach. D Expr. pomocník, stoupenec, straník, přívrženec. Měl [Metternich] ještě dost sluhův při ruce, jenž svého pána podporovali. Šmil. Vím, že horlivým jsi [kníže] sluhou cára. Frič. Když bán horvatský se silou velikou hrozí Maďarům, nazývají jej reakcionářem a sluhou kamarily. Havl. Pryč tíhni, pekla sluho strašlivý [o zlém člověku]. Dou. Sluha černé síly za peníze lidem rozdával oblbující svou otravu [o šenkýři]. A. Mrš. Staří sluhové bohyně Terpsichory čili někdejší taneční mistři měli za to, že není na tom dost. Don. Vychází sama sluhům práva vstříc [četníkům]. Stank. Zloba ďáblova to vklouzla do mrtvoly, by v ní kříže sluhy mořil [křižáky]. Čech. D Expr. vyznavač, horlitel, hlasatel. Přijmi sluhu svého, ó Bože můj, a odpusť jeho vrahu. Durd. Věrným Jehovy jsem sluhou. Vrch. Zástup hlav s němým patřil údivem, na pavlán až vstoupí „Sluha sluhů“ (titul papeže). Vrch. Nebudeš nikdy nástrojem zištnosti, ale neúprosným sluhou dobra. Krás. Jeť každý básník sluha citů svojich a času. Pfleg. Básník pouze, krásy věrný sluha, její stopu zří. Vrch. D Pejor. člověk podřízený, závislý, otročící někomu n. něčemu. Hrob jeho [Havlíčkův] buď nám mocným podnětem, aby se Čech zas z prachu sluhy povznes. Bes. Z naší krve jiní klidí, jenom my jsme národ sluhů! Slád. Vznesl se nad vášně svoje, jich nebyl otrokem a bídným sluhou. Svob.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 375 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 375