• slunce, -e n. nebeské těleso, které vyzařuje světlo a teplo na naši zeměkouli a na ostatní planety t. zv. sluneční soustavy. Ač slunce svítilo, bylo dost chladno. Jir. Lesy kolem na parném slunci podřimovaly. Jir. V růžové mizivé dálce vynášel se zvolna nad obzor řeřavý kotouč slunce. Čech. Východní slunce polévalo náves i chalupy. Rais. Za hory slunce zapadá a blaze těm, jichž dílo skončeno je. Slád. Blíž a blíže k svému cíli již se zlaté slunce chýlí. Mácha. Zde po tom víně, Bušku, slyš, domácí slunce naše vloni hrálo. Ner. Bůh dává slunci svítiti na spravedlivé i nespravedlivé. Dyk. Mácha jest pro naši literaturu úkazem zcela zvláštním. Zasvítil náhle jako mocné slunce. Ner. Posavadní důkazy jsou jako slunce jasny. Ner. Nic není nového pod sluncem a věci se ustavičně opakují na světě. Havl. Není nic dokonalého pod sluncem. Svět. Pro jedno kvítí slunce nesvítí. Štol. Vedle toho [nápisu je] žluté slunce na modrém poli vyobrazení slunce. Havl. Z krčmy „u zlatého slunce“ nerozcházeli se hosté. Ehrenb. Část válečného loďstva říše vycházejícího slunce Japonska. Mach. Přen. Vyjde opět slunce domácího štěstí nad domem bratrovým. Šmil. Nesmíme také, když naše slunce na čas za mračno zašlo, již všechnu mysl ztratiti. Havl. Skvělé slunce vzešlo svobody. Kou. Slunce slávy svítí na Moravu. Krás. Janko byl sluncem všech [zemanů]. Jir. Tam ve velikém slunci lásky slzy vyschnou. Čech. Ajta, nové v jitřním zlatě vzejde slunce na Golgatě! den. Mácha. Astron. Slunce těleso nebeské, tvořící střed naší soustavy oběžnic. Fys., lék. horské slunce umělé křemencová rtuťová lampa vyzařující ultrafialové paprsky, jichž se užívá k léčivému ozařování. D sluneční světlo, teplo. A Olgerd hleděl snivě na řeku, jak ve slunci se blýská večerním. Zey. Lehli do slunce na zápraží. Něm. [Palouky] dřímají na parném slunci. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1043 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1043