• smrt, -i f. konec, zánik života, úplné zastavení všech životních projevů a funkcí nějakého tvora, zvl. člověka. Po ženině smrti byl chalupník Potěšil již takřka jednou nohou na onom světě. Rais. Čím byl starší, smrti bližší, tím více v sebe se choulil. Baar. Dá bůh, že smrť ještě daleko. Šmil. Je něco horšího nežli smrt: živoření, prostřednost. Dyk. Neříká se marně: jaký život — taková smrt! Baar. Moc psů zaječí smrt! Přísl. Popouzí tě k hádce, aby krev tvoji rozpálil a hodinku smrti urychlil. Havl. Byl tou dobou mezi životem a smrtí. Jir. Nesmrtelnost díla je dělána ze smrti lidí. V. Čer. Silnější než smrt je milování. Baar. Zlatovlasé panně pohrozili smrtí. Erb. Koran na nevěru určoval trest smrti. Ner. „Soud tří“ i „soud desíti“ měly právo na život i smrt. Ner. Jsem pojištěn na život, na smrt. Vach. A z těch ran měl pak smrt. Jir. Dosloužila tvé babičce k smrti. Staš. Opata na smrt umučil. Jir. Chtěl najíti smrt svou v bojích. Vrch. To bude její smrt. Štol. Oba z toho měli smrt. Něm. I smrt ho může potkati. Prav. Smrtí to zaplatím! Klicp. Juž kráčel smrti vstříc. Zey. To je jistější nad samu smrť. Šmil. Stál už na prahu smrti. Jir. Duše tvoje nebude mít ani po smrti pokoje. Něm. Bratr Václav je po smrti zemřel. Jah. Udělám si smrť a bude zabiji se. Herb. Ale smrt mám na jazyku jsem blízko smrti. Staš. Hodinář Mašek pracuje k smrti umírá. J. Tom. Můj jediný přítel je na smrt nemocen smrtelně. Rub. Hospodyně leží na smrt smrtelné nemocná. Rais. Jdou na smrt, aby zachránili život ostatním občanům na popravu. Kar. No neplač, vždyť nejdeš na smrt. Rais. Smrtí zemřeš. Zey. Ruční práce bývaly její smrtí byly jí velmi nepříjemné. Svět. Vidět na zemi peřiny nebo prádlo, to se Anně k smrti podobalo. Čap. Ch. Přísahali sobě, jak bývá, lásku a věrnost až do smrti. Jir. Zde jsem, budu do smrti! Čech. Do smrti nejdelší by se byla trápila. Šrám. Do smrti mi to bude líto. Baar. Do nejdelší smrti nebude nic mít. Šim. Ó, smutná, k smrti smutná jest má duše! Rok. Vždyť je to k smrti fádní. Rais. Holka ho má k smrti ráda velmi. Ner. Já jsem se na smrt zamiloval do vaší nevěsty. Staš. Usedl jsem na smrt unaven. Hol. Byla na smrt oddána svému synovci. Hlad. Boj na život a na smrt krutý, rozhořčený. Vrch. Už v něm viděl nepřítele na smrť úhlavního. Herb. Anděl smrti vyrval mu péro z rukou. Šmil. Jen se hnouti a jsem synem smrti. Vrch. Má jakýsi vynález na ničení letadel ve vzduchu, jakési tajemné paprsky smrti usmrcující. Přít. Těmto kusům se říkalo pro jejich vzhled „varhany smrti“. Rozhlas. O pouti je v městečku veliký jarmark: střelnice, kolotoč, „kolo smrti“. Rozhlas. Já se bojím bouřky jako smrti. Šmil. Stál jako po smrti. Rais. Já bych na to jako na smrt zapomněl zcela. Til. Četl vroucně, všechen se pohříživ myslí svou v líčení hořké smrti Vykupitelovy. Jir. Petr nesešel smrtí přirozenou, Petr byl zavražděn! Zey. Zemřel svatý Vojtěch smrtí mučedlnickou. Tomek. Smrt provazem je rychlá. Zey. Též několik kabbalistů před smrtí ohněm zachránil. Čech. Bílá smrt zastihla je, tak jak hledali potravu zmrzli. Več. Čes. sl. V Čechách vypukla „černá smrt“ r. 1358 mor. Nár. p. Náb. odloučení duše od těla. D smrt, Smrt zánik života zosobněný v nejrůznějších podobách (kostlivce s kosou a pod.). Smrt béře na sebe postavu bílé ženy. Erb. Smrt mne s kosou nepoleká. Puchm. V tom tu shůry na peruti tmavé sestra — bledá smrť — mi přispěla. Čech. Kůň vychrtlý, Hlad za ním a na něm jezdec Smrt! Vrch. Smrt zaklepala na dvéře. Erb. Uzřel v dáli smrti hrůzyplný fantóm. Zey. Smrť temnou perutí nad starcem zachvěla. Čech. Čepec ukrýval hlavu a čelo jasné, na něž byla smrt své ledové políbení vtiskla. Rub. Vždyť mu smrť již kouká z očí je blízko konce života. Prav. Už tě má smrt za límec. Ner. Nemá viděti poslední můj zápas se smrtí. Šmil. To na něm nikdo nepozná, že má se smrtí námluvy že si přeje zemříti. Šrám. Sama zapsala se smrti. Herb. Kde co není, smrt nebéře. Win. Zbledla jako smrt. Svět. Zatřásla jste se, jako když smrt na člověka sáhne. Rais. Letěl on s ní kolem hudce vychrtlého jako smrt. Čech. Skřípou [dveře] jak vrátka od Pole Smrti od hřbitova. A. Mrš. Na pole smrti černý pad’ stín na bojiště. Vrch. Lid. Na smrtelnou neděli smrt se vynáší a topí figurina představující smrt, smrtka. Jir. D Bás. zkáza, zmar, zničení všeho živého; zánik, konec něčeho. Kamkoliv pohlédneš, vidíš smrt. Ner. Šla za ním v tato místa, kde vládne zločin a smrt. Vrch. [Bůh] vykoupí jej ze tmy smrti a zmaru. Šal. Jak daleko tvé oko sáhá, panuje smrt a záhuba. J. J. Kol. Ve svornosti a jednotě jest tedy život, v rozdrobení smrt. Pal. Proč bych já se styděla bát smrti své krásy. R. Svob. Právě však úmyslnost je smrt krásného díla. Obzor. Smrt ducha je smrt nejhorší. Praž. pos. [Ví,] že by to znamenalo jeho politickou smrt že by byl politicky znemožněn. Přít. Konstatujete svou blízkou morální smrť. Hál. Tam vyložím jeho chování od počátku boje rukopisného i posléze mravní smrt. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1563 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1563