• sníh, sněhu m. atmosférické srážky spadlé na zemi v podobě bílých vloček. Venku padal sníh. Jir. Sníh se sypal se zataženého nebe. Šmil. Temným vzduchem jal se poletovati sníh. Jir. Přišly velké sněhy. Podl. Minula zima, sníh na horách taje. Erb. Dnes máme již dosti prachového sněhu. Lid. nov. Sníh na tratích byl různých jakostí: úplně rozbředlý, firn, zrnitý a v lesních partiích silně zmrzlý. Čes. sl. Větrovec brodil se sněhem a zapadal do závějí. Třeb. Zabila jsem holoubátko — bílé bylo jako sníh! Erb. Zrovna před očima pouští plátno špínu, bude jako padlý sníh krásně bílé. Baar. Vyjeven hleděl na ženu. Líce měl jako sníh velmi bledé. Rais. Madlenko, podívej se na mne, mám hlavu jak sníh vlasy úplně bílé. Něm. Jsem při myslivosti, co slezly z hor sněhy, a než zas napadají, budu revírníkem od jara. Svět. Jako by žena mužem v manželství se dala odchovati! Věř již mně, sníh v peci suší, kdo tak smejšlí chce nemožnost. Šmil. Takovým „také žurnalistům“ nezáleží na cti občanské ani tolik, jako na loňském sněhu! pranic. Švan. Panská přízeň — májový sníh dlouho netrvá. Hol. Přen. Duše dávno schřadla, v srdci sníh a led a chlad. Vrch. Úroda setby, jež čeká pod sněhem času na dobu staletých tání. Břez. Zem. věčný sníh sněhová pokrývka nikdy úplně nescházející. D Bás. intensivně bílé zbarvení, intensivní bělost, bělostnost. Září mi na dlani vajíčka sníh. Čech. Trávníky posety zlatem petrklíčův a sněhem sasanek. Jir. Jabloň planá se čerstvým sněhem mladých květů leskla. Vrch. Já Tvých ňader zulíbal jsem sníh. Holý. Sníh leží na mé hlavě šediny. Vrch. Vlas máti naší prokvítal už sněhem. Mach. D něco sněhovým vločkám podobného. Kuch. pěna ušlehaná z čistých vaječných bílků jakožto přísada do moučníků, nákypů, pečiva a pod. Lék. sníh kyseliny uhličité tuhý kysličník uhličitý.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 554 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 554