• snímek, -mku m. řidč. věrný opis, věrná napodobenina, kopie, faksimile. Snímky starých listin k vydání co nejdříve přichystal. Šaf. Bylo mi uloženo pracovati glagolitické snímky vzácných rukopisných památek. Heyd. Práv. snímek notářský doslovný opis notářského aktu opatřený ověřovací doložkou notářovou. Snímek katastrálních map ručně vyhotovená kopie. D obraz pořízený fotograficky, fotografie. R. 1841 potřeboval Daguerre ještě 31/2 minuty osvětlovací doby k pořízení snímku, zachycujícího krále Ludvíka Filipa na balkoně. Přít. Honem sem s kamerou, zavolal Simmons, a už to šlo, snímek za snímkem. F. V. Krejčí. Ke kontrole textu tištěného přidány jsou fotografické snímky. Pek. Geod. snímek fotogrammetrický. D Řidč. odlitek. Sochy knížete sádrový pěkný snímek [byl v bytě]. Svob. Přen. Jazyk je odlitkem, snímkem národní kultury. Lid. nov. D proužek filmu, pás n. deska, na níž je zachycen, zaznamenán zvuk k účelům reprodukčním. Zvláštním sbírkám, jež uchovávají zvukové snímky, se kdysi říkalo „fonografické archivy“. Čteme. D Kniž. vůbec obraz něčeho. Ve výrazu jejích očí spatřil nahý snímek jejího nitra. Vach. Bot. rozbor a popis (zpravidla ve formě tabulky) jednoho asociačního individua.