• současný adj. vyskytující se, žijící, konaný ve stejné době s někým n. s něčím, soudobý. Vzpomeneme [studenti] na tu řadu současných i pozdějších zápasníků. Rais. Našel se prý polský překlad statutu Vislického, současný s originálem. Lum. O předpovídavosti tohoto šaška mnoho se zmiňují současní pramenové. Mik. Nepřítel také na jiných stranách chystá se k současnému útoku. Čech. Přechodník přítomný sloves vidu nedokonavého vyjadřuje děj současný s kteroukoliv dobou. Havránek. Píše to, čemu se říká poesie simultánní, poesie současná. Šal. D vyskytující se v dnešní době, jsoucí z dnešní, přítomné doby. Sledoval současný ruch duševní a společenský. Čech. Nastínil nám vývoj současné dramatické tvorby. Lit. noviny. Není člověka současnějšího nad něho [detektiva]. K. Čap.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 161 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 161