• soudní adj. vztahující se k soudu, týkající se soudu. Židovské město mělo svého rychtáře, jenž vykonával moc soudní. Jir. Chce jednat soukromě, aby nedošlo na soudní řízení. Jir. Na přímluvu otcovu upustilo se od soudního jednání. Prav. Soudním aktem odevzdala Sonnensteinovi správu tří svých rozsáhlých statků. Pfleg. Starší syn Zdeněk studoval, ale uvízl na konec v soudní službě. Maj. Týmž způsobem vyznačena jsou sídla úřadů politických a soudních. Zl. Praha. O desáté hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Ner. Vedle kočáru šel soudní písař, za vozem soudní lékař. Jir. Však to řekl soudní vykonavatel, když vápnem pokropil zásobku uhlí v koutě zbylou. Čap. Ch. Vstoupila do soudní síně s tváří tak veselou, jako kdyby přicházela na svatbu. Svět. Bloudila v chodbách soudní budovy. Jir. Kromě referátů ze soudní síně existovaly pro něj pouze denní zprávy. V. Mrš. Strýc četl „Soudní síň“ rubriku v denních listech přinášející referáty o některých soudních přelíčeních. Herb. Arci, studenti a lid jim blízký nejsou povolanými soudními znalci při jazykových rozepřích. Jirát. Zř. Jako strašné znamení dne soudního onen trouby zvuk mou duši ohromil. Macháč. Zasedám na stolici soudní a budu uvažovati o vině a nevině dona Manuela. Zey. Práv. soudní přelíčení, náklady, vymáhání, obvod. Soudní lékařství.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 374 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 374