• souhlas, -u m. srozumění s cizím jednáním, svolení k němu, přijetí cizího názoru, shoda v názoru na něco. Tušil — šelma — že paní Kondelíková souhlas odepře, a prosil ji o to v duchu. Herrm. Rozhlédla se plaše kolkolem, jako by se ve tvářích svých posluchaček úplného souhlasu s náhlým umlknutím dočísti chtěla. Čech. Pohlédla-li Viktorinovi do očí, nalezla-li v nich souhlas, byla hotova i se svým svědomím. Podl. Legát římský musí hned k rozvodu souhlas mi dáti. Vrch. Na důkaz souhlasu spokojeně přikyvoval hlavou. Stroup. A tato kletba v celém zástupu hlasného živě došla souhlasu. Mach. Čech klonil se starci a jevil svůj souhlas. Zey. Žil a dýchal jen v atmosféře souhlasu a uznání. Vrch. D vztah vyplývající ze stejnosti, shody, soulad, harmonie. Josef II. si ovšem povšimnul, že nejsou skutky hraběte vždy se slovy jeho v přímém souhlasu. Svět. Byl bys konečně tváři této přiznal, soudě dále z líbezného souhlasu všech jejích částí, že umí býti vážnou a nejvýš opravdivou. I. Klicp. Jsou tři věci, které ovlivňují souhlas polohy vysílaček se stupnicí. Rozhlas. D Zř. soulad zvuků, souzvuk. I sám šustot stromů bude působiti okouzlující souhlas, ješto myriady zvonků, visících mezi větvemi jejich, přiváděny budou v lahodné kolísání dechy jdoucími od trůnu Allahova. Rieg. Zpíval slavíkův chór, zalétal souhlas za vody skály. Vym.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 258 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 258