• soukromý adj. jsoucí ve službách n. majetku jednotlivce, nejsoucí ve službách n. majetku veřejnosti. Býval soukromým učitelem jeho synů. Staš. Byl nyní malým úředníkem soukromým v Paříži v nějakém rozsáhlém průmyslovém závodě. Zey. Ošetřovací sazba pro soukromé pacienty 72 Kč denně. Léč. řád. Také družstva, která nyní často soukromé mlýny přejímají, hledí podniky technicky zdokonaliti. Č. mlyn. Co do výstavnosti vynikal [dům] nad všecka ostatní soukromá stavení. Svět. Soukromá obchodní škola. Nár. p. Škol. soukromý docent neplacený habilitovaný učitel na vysoké škole. Práv. soukromý zaměstnanec. Soukromé právo souhrn právních předpisů chránících zájmy soukromé. Soukromá žaloba osoby soukromé. Soukromý žalobce. Soukromý majetek. Soukromé podnikání. Účet. soukromý účet na němž se vede v patrnosti, co podnikatel z vlastního podniku vybral na hotovosti n. ve zboží pro svou potřebu n. domácnost. D dějící se, konaný s vyloučením veřejnosti, osobní, důvěrný. Poprosiv otce o soukromou rozmluvu, tajně mu to napřed vyjevil. Jir. Mohl pokračovati ve svých studiích školských a soukromých. Kal. V sedmé třídě vrhl se jinoch na soukromou četbu všeho, co mu do ruky přišlo. Mach. Ale vy mluvíte o mých soukromých záležitostech s olympickou otevřeností. Vrch. Váš život je vaší soukromou záležitostí. Vach. Lit. soukromý tisk určený jen pro omezený počet čtenářů. To je soukromá korespondence, na to neračte mít právo. Čap. Ch. Práv. soukromý výkon kultu. Fin. soukromý trh cenných papírů. Soukromý lombard zápůjčka na dlužní úpis Čs. republiky sjednaná na burse mezi peněžními ústavy. Soukromá pojišťovna která je v rukou soukromých majitelů. Fin. soukromý kursovní lístek výpis z úředního kursovního listu, který vydávají banky pro své zákazníky.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 452 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 452