• soustřediti dok. shromážditi, seskupiti na jedno místo; soustřediti se shromážditi se, seskupiti se na jedno místo. Mým ideálem byl by býval veliký spolek, který by v sobě byl soustředil všechny žurnalisty. Herrm. Četnictvo je v krajině soustředěno. Staš. Však v tom soustředěném útoku překáželo jediné místo — hora Vítkova nad Prahou trčící. Jir. Soustředil jsem činnost svou do Světozoru, který mi tiskl všecko. Mach. Oh, pane! Nemám slov, v která bych soustředila veškeré své pohrdání. Bozd. Život divadelní soustředil se pak u Josefa Kaj. Tyla. Ner. Drama je jedna velká chvíle lidského života, v níž se soustředí celý osud. Götz. D soustřediti (zájem, činnost, myšlení a p.) věnovati jediné věci, obrátiti, zaměřiti k jediné věci, k jednomu cíli; soustřediti se věnovati se jediné věci, obrátiti se k jediné věci, k jednomu cíli. Slíbila jsem svému umírajícímu choti, že všechnu lásku svou soustředím jen na svého syna. Zey. Lid soustředil všecku svou nenávist na jeho [generálovu] hlavu. Krás. Králenec byl mlčelivý, chladný a soustředěný. Hol. Od přírody dostaly se jí [spisovatelce] do vínku bystré oko, soustředěný talent pozorovací. Čteme. K žádné práci se nedovedl soustřediti. Vrba. Všecka nynější práce jejich soustředila se na domácnost. Rais. Mnohé dítě se dovede neobyčejně soustředit k poslechu [rozhlasu]. Lit. noviny. Všechna pozornost soustředila se na vyšvihlé postavě patera Severina. V. Mrš. V. t. soustředění.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 265 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 265