• soustava, -y f. jednotné účelné uspořádání, celek uspořádaný podle určitě zásady, systém. V knize není ovšem soustavy. Vrch. Nervová soustava jeho jest prý nanejvýš porušena. Svět. Chrám byl původně trojlodní basilikou s příčnou lodí a soustavou pěti apsid v závěru. Týd. rozhl. Karakter jest soustava zásad energicky prováděných. Durd. Brzo na to stará soustava absolutistická klesla v zasloužilý hrob. I. Klicp. V zahrádce u domu byla celá soustava botanická. Podl. Vy dámy, těla tak hebounkého, soustavy tak jemné jako rusalky, zamhouříte očka na hodinu. Herrm. Mat. soustava rovnic několik rovnic k sobě náležejících, které mají společné řešení. Hud. notová soustava systém pěti linek, do nichž se píší noty. Tónová soustava úhrn všech tónů v hudbě užívaných, seřazených podle jejich výšky. Opt. soustava čoček více čoček, jejichž optické osy splývají. Geol. horská soustava soubor horských pásem ukazujících geologicky obdobnou stavbu. Min. krystalová soustava soubor krystalových tvarů vyznačujících se shodnou souměrností. Biol. roztřídění organismů ve skupiny pokud možno přirozené na základě vývoje, příbuznosti a vztahů. Filos. uspořádání jednotlivostí v jednotný celek. Nár. hosp. soustava pracovní právní a hospodářské podmínky, za kterých se uzavírá, trvá a ruší pracovní poměr.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 679 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 679