• spatřiti dok. (koho, co) postřehnouti zrakem, uviděti, zpozorovati, zhlédnouti někoho n. něco. Spatřil valný houf Táborských bratří. Jir. Spatřiv obě dívky, poplašeně smekal a vykročil. Rais. Dole pod mýtinou nespatřil ani vesnice, ani volné krajiny. Jir. Bylo daleko vidět k městu, ale Jirovcové nebylo ani k spatření. Svět. Zalíbila se mu hned na první spatření. Jir. Za ten všechen čas se ani okem nespatřili. Jir. V očích obou zahořelo, když se spatřily. Baar. A tu tedy jsme stáli před malým domečkem, v němž před osmdesáti osmi lety světlo světa spatřil nesmrtelný pěvec Kytice narodil se. Herrm. Bez něho [dr. Helda] nebyly by světla božího spatřily Dobrovského „Institutiones“ nebyly by vyšly. Šmil. D (koho) setkati se, shledati se s někým. Ten [policajt] to děvčátko přinesl. Mámu víckrát nespatřilo. Umřela tam [v nemocnici] brzo. Jir. Truchlila, že jsme cizince propustili bez díků. Ale já vím dozajista, že ho ještě jednou spatříme. Tyl. Bedřich Český a Kunrat odjeli do svých zemí, každý jinou cestou, aby se nespatřili. Ritt. Spěchám k soudu, tam se opět spatříme, pane Pandolfe! Zey. Myslela jsem, že jste se spatřili [s Děpoldem] poprvé? R. Svob. Mlčky se odvrátí [přátelé]‚ aby se nikdy nespatřili více. Hál. Sotva že se spatřili v neděli a ve svátek, a mluvili spolu — na to nebylo ani pomyšlení. Štol. D (co, koho) poněk. zast. shledati, zjistiti, uvědomiti si něco, dočkati se něčeho. Jakž mohlo v žádosti po bratrské lásce a jednotě spatřeno býti símě nenávisti a nepřátelství! Pal. Dceru svou spatřil zaopatřenou pod záštitou šlechetného manžela. J. J. Kol. Přichází právě vhod, aby spatřila zjednanou domácí harmonii a návrat lásky. Durd. Nyní teprv spatřil Zbyněk z Hasenburka potřebu, aby se přísněji u věc vložil. Helf. Marná naděj otcova, by v tobě dost malý znak mužnosti spatřila. Frič. Toť se rozumí, že v tom [silném vlivu Frantiny na čeleď] mnozí zas spatřili čáry. Svět. Od té chvíle, co ho takovým spatřila, počala teprv milovat. Hál. Brzo na to spatřil svět i tři papeže [Alexandra V., Řehoře XII. a Benedikta XIII.]. Pal. Vítek je [dvířka] otevřel a oba skrze ně vešli. Tu se spatřili jako v nějakém zámku. Něm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 471 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 471