• speciální (specielní) adj. týkající se určité věci, mající zvláštní zřetel k něčemu, zvláštní. Jednotlivé složky kultury jsou předmětem věd speciálních. Chalup. Rozmnoženy občasné kursy speciální, pořádané téměř ve všech školách odborných. Kád. Vedle hlavních schůzí budou vedlejší shromáždění k rozbírání specielních otázek a zájmů. Světozor. Krátká dvě slovíčka: „Ty a Vy“, a mají také své dějiny, i všeobecné, i speciální. Jir. Zdržel jsem se v Petrohradě do konce července, zabývaje se hlavně studiem té speciální literatury, která mi v Praze nebyla přístupná. Weing. Střevíčky měly [dívky] velice dokonalé, jaké vyrábějí jen specielní firmy. Dur. Bohaté dílo se skládá ze dvou částí: všeobecné a speciální. Čteme. Práv. týkající se určitého případu; speciální předpis, plná moc a j. Obch. speciální bursa na které se obchoduje jen s jedním druhem zboží; speciální tarif pro dopravu určitého zboží n. pro dopravu po určité trati. Zem. speciální zeměpis popisující jen jisté vybrané části. Voj. speciální mapa vojenská mapa v měřítku 1:75.000. Stav. speciální vozovky rozličné typy vozovek zvláštního způsobu, obyč. patentované a méně užívané. Tech. speciální stroje takové, jež jsou určeny jen na určité práce, výkony; speciální nástroje zvláštní nástrojové pomůcky jednotlivých dílenských řemesel. Bot. speciální botanika odvětví botaniky podávající stav současných poznatků o rostlinstvu, botanika systematická. Pivov. speciální pivo druh piva nad 12,5°.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 251 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 251