• spektrum, -ra n. fys. barevný obraz (světelný pas) vznikající rozkladem složeného světla, vidmo. Spektrum sluneční, hvězdné a p.