• spis, -u m. literární dílo, zpravidla naukové (o beletristických dílech obyč. v pl. spisy). Nemámeť posud nižádného spisu, v němž by vylíčeny byly dějiny našeho vzkříšení. Zel. Zkusil jsem obložit sklep spisy profesora Krejčího, Spencerem, Haecklem, kdekterým positivistou. K. Čap. Jal se byl důtklivě haniti Wiklefa i spisy jeho. Pal. Spisy Julia Zeyera. Sebrané spisy Svatopluka Čecha. Zast. Bude to spis sborový sestavený z rozličných článků sborník. Havl. Neboť se vidělo, že je podobného spisu, jakovým nové Jindy a Nyní býti slibovalo, veliká, důležitá potřeba časopisu. Tyl. D listina n. listiny s písemným úředním jednáním. Vytasil [zřízenec] ze své brašny úřední spis. Vach. Kolikrát jsem vám povídal, že se ty vaše ničemné kudrlinky a vlajky naprosto nehodí k vážnosti sporného spisu. Čech. Ustavení komise nebylo vyvoláno podanými pamětními spisy memorandy. Vol. sm. Práv. obžalovací spis písemné podání žalobce obsahující údaje potřebné k zahájení obžalovacího řízení. Notářský spis veřejná listina vykazující jisté formální náležitosti, signovaná notářem. D Zř. soupis. Pro děvče z takového domu třeba bylo nejdříve sepsati spis všeho potřebného. Her.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 385 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 385