• spoléhati, spoléhati se ned. (na koho, nač, zř. v koho, več) míti důvěru v někoho n. v něco, býti si jist někým n. něčím, počítati s něčím jako jistým. Na starou Markytu můžete ve všem spoléhati. Štol. Spolehali na něj ve všem, neboť byl věrný a tuze pobožný. Jir. Musili se [ve mlýně] v mnohém na cizí spoléhat lidi. Svět. Jeden spoléhá se na druhého. V. Mrš. Teď viděl, že jen na sebe musí spoléhat. Jir. Přičiň se a spolehej na Boha a svatou pomoc Jeho. Prav. Spoléhajíc v ochranu boží šťastně z nebezpečí vyvázne. Obzor. Mohu spoléhati na pomoc vaši, pane sousede? I. Klicp. Tak se spoléhám, starosto, že dostojíte slovu. Baar. Ve tvou lásku se spolehám. Choch. Spoléhala na jeho slib. Herrm. Spoléhal Hus také na list university Oxfortské. Tomek. Spolehal na svou výtečnou znalost frančiny. Vrch. Vrchní velení příliš se spoléhalo na věhlas generálův. Svob. Na štědrotu hospodyně se spoléhají [pes a kočka]. Kosm. Pošlete tam, ať se na nic už nespoléhají [Chodové]. Jir. Rokycana, spoléhaje se na svou oblíbenost u lidu, ostře vyslovoval se proti legátovi. Mik. Spoléhaje v jeho [vína] lehkost pil jsem je nad potřebu rychle. Čech. Nespolehejte na snadné vítězství! Mik. D spoléhati (na kom, na čem) poněk. zast. spočívati, zakládati se na něčem. Obvyklá stará methoda vyučovací spoléhala na paměti. J. Vlč. Na tom všem spoléhal plán Rejčkův. Win. Základy, na kterých štěstí a sláva národu spoléhá, jsou hlavně: dobré zřízení, vzdělanost. Havl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 207 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 207