• společně adv. dva n. více současně; najednou, pospolu, pohromadě. Společně vycházely do lesa, pletly věnce. V. Mrš. Vozkové společně zapřahali koně k odjezdu. Herb. Společně spávali jsme v nízké alkovně. Rais. Sebrali se chlapci s děvčaty a společně začali zpívat. Něm. K ránu se společně usnesli, aby Martin šel k Čertovákovi. Šmil. D ve společném vlastnictví, ve společenství. Proč vy [sedláci] byste ji [mlátičku] nemohli mít společně? Baar. Oba [manželé] společně statku svého užívají. Voc. D zároveň, současně s někým, v doprovodu n. za účasti někoho. Zpívávala Madrána společně s Kosmou české písně. Zey. S bratrem svým Aloisem Vilém Mrštík vydal společně knihu Bavlnkovy ženy. Kar. Vychování [chlapce] jsem společně s jeho rodiči řídila. Svět. V kraji Vltavském působilo před příchodem komise a společně s ní mnoho missionářů. Rez.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 155 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 155