• spolek, -lku m. lid. sdružení, spojení dvou n. více osob společenskými a pod. styky; společný výskyt, společné užívání. Otec její přetrhl všeliký spolek s ženichovou rodinou. H. Jireč. Se Srnovic rodinou nemívali [lidé] důvěrných spolků. Něm. S tebou nemám spolku a nechci mít. Jir. Žije v spolku s nešlechetnou ženskou. Prav. V přádelně jich bylo mnoho, jež měly s nimi [pány] tajné spolky. Prav. Byl ve spolku s kapelníkem byl spolčen. Jir. Co nedokázal sám, dokázal ve spolku s jinými. Prav. Se lží jsem jak živ neměl spolku. Šmil. Odsuzuje spolek moci duchovní se světskou. Vlč. Ty máš spolek s čertem aneb jsi kouzelník? Něm. Bývala jeho jedinou kamarádkou, když do spolku pásávali husy společně. Preis. Sešla se mládež na návsi a ve spolku šla zpívajíc do Medákova. Něm. Získal několik sousedů myšlénce, aby si do spolku zaopatřili mláticí stroj k společnému užívání. Herb. Měli [apoštolové] též všecko na spolek. Klác. D (zpr. v pl. spolky, -ů) ob. spolčování, styky, známosti, zvl. nežádoucí, nekalé, pletichy. Tyhlety spolky musí přestat, pořád jsou s Franckem. Ner. Chceš dobrou pověst míti? Nech špatné spolky býti. Vrch. S těmi tam si začínej spolek! Se služebníky církve! Her. Podepsal revers, že nechá pití, i těch spolků s jinověrci. Jir. Mají spolky s některými řezníky a kradený dobytek vozí do Brna a prodávají. F. V. Kříž. Scházel se s daremnými mužskými i ženskými a hanebné spolky s nimi držel. Prav. Okolím se toulal a divné spolky sháněl. Jir. Čert miluje spolky a Pánbůh volky. Přísl. D Poněk. zast. shromáždění lidí, skupina, společnost. Ve spolku bratří a sester cítila mocné povznesení. Jir. Jen aby ve spolku zlých na duši škodu nevzal! Ehrenb. Sní o zřízení jednoty křesťanské v jakémsi svobodném spolku duší. Ath. V svět vyhnán v loupežnickém tam roste zboru. Později vůdcem spolku zván tlupy, bandy. Mácha. Ležela tu vyvržena ze spolku lidí, jako by mezi ně ani nepatřila. Svět. Vyhýbal se vždy hospodám a hlučným spolkům. Svět. Musíte opět na procházky, na spolky mysliti. Tyl. D organisované sdružení více osob za jistým účelem podle úředně schválených stanov. Musel vyslechnouti deputaci každého spolku a společku. Štech. Má důležitou schůzi v učitelském spolku. Herrm. Jeden z nejtěžších úkolů připadá podpůrným spolkům. V. Mrš. Spolek proti trýznění zvířat ji podělí jistě řádem. Hál. Provozovací právo vyhrazeno jest „Máji“, spolku českých spisovatelů belletristů. Jir. Pojďte na slovíčko do spolku do spolkové místnosti. Kosm. Práv. sdružení osob za určitým cílem, tvořící zvláštní subjekt práva. D smluvně založené spojení států n. mocenských celků. Zrušiv spolek s Pražany, sám se králi poddal. Goll. Smluvil s ním spolek na vzájemnou pomoc proti komukoliv. Jir. Zavřeli oba smlouvu s králem o spolek proti Bavorům. Tomek. Pod vedením Jana Sasko-Lauenburského vznikl bojovný spolek knížat. Šus. Nepodařilo se mu zabrániti ani zjevným bojům mezi spolky měst. Krof. Práv. smluvně založené spojení více států, zachovávajících si při tom svou svrchovanost.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 662 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 662