• spor, -u m. projevy nesouhlasu, rozdílných názorů n. zájmů, rozepře, konflikt, hádka. Král má kruté spory s Vratislavskými. Jir. Záhy povstávaly spory mezi papežem i sborem. Pal. Nejtužší spor veden, jak obyčejně, o transsubstanciaci. Pal. „Malbu“ přijal, o honorář však povstal spor. Jir. Rozmluva mezi manžely byla podobná sporu. Ehrenb. Byl jsem přítomen vášnivému sporu, zda odzemek je starší a původnější maďarského čardáše. Lit. noviny. Nebylo rozprávky, aby nepřišel do sporu s Vaňkem. Jir. Velmi živě bavil se [zástup] sporem strážníka s vypalovačem rachejtlí. Čap. Ch. Hle, pane hrabě, jste na sporu, kam se přichýliti máte na rozpacích. I. Klicp. Je beze sporu, že v továrně musí lidé hodně pracovati a intensivně pracovati je nesporné. Přít. D nesouhlas, nesrovnalost, neshoda věcí, rozpor. Volal po vyvrácení těch důvodů, které hlavu jeho přivedly se srdcem v očividný spor. V. Mrš. Neruda sám vycítil tento charakteristický spor překypělého svého citu s kritikou svého rozumu. Kar. Tragický spor musíme definovati značně všeobecně jako spor dvou mravních povinností. Hostin. Skáče [diletant] od jednoho polu k druhému přes vnitřní spory lehce. Vrch. D soudně projednávaná rozepře. Rozsudek o sporu panímámy Boučkové se zetěm Konopáčem zněl, že povinností Konopáčovou není mléko do Ostružinova dodávat. Rais. Právní přítel nepobídl [Annu] ke sporu. Jir. Práv. jednání dvou n. více stran před úřadem (soudem) za účelem odstranění sporných skutečností mezi nimi.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 440 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 440