• sport, -u m. tělocvičná cvičení n. hry pěstované, obyč. v nějaké organisaci. Byl miláčkem matčiným, dovolovaly se mu všechny sporty. Čes. pol. Před válkou se rozmohlo zbožňování všeho anglického: řeči, sportu. Mach. Toho dne byl na Spartě dobrý sport. Vanč. Ďas si vymyslil tenhle sport [sáňkování] k pohoršení našemu a všech hajných. Vrba. I pádlový sport [kanoistika] pro poměrnou láci a přístupnost jest na rychlém postupu. Kanoe. Asi dvacet lyžařských humoresek potěší každého milovníka bílého sportu lyžařství. Lid. nov. Dostal zálibu ve sportu těžkých rukavic [boxu]. Rozhlas. Bylť náruživým lovcem a postrádal sportu toho ve Vlaších plnou měrou. Heyd. Sport. přirozená tělesná kultura, prováděná amatérsky ve volných chvílích a v přírodě n. v kryté místnosti za účelem dosaženi nejvyššího výkonu. D zábava jiná než tělocvičná, obyč. náruživě pěstovaná. Může se věnovat přerůzným sportům, jako je dnes radio či fotoaparát. Nor. Banditství provozují Mexičané často z pouhé zábavy co jakýsi vyšší druh sportu. Štol. Jaká krádež? Jaký podvod? Je to jen zajímavý sport nudícího se boháče. Vach. Nepsal ze spisovatelského sportu, nepsal pro slávu ani pro hmotný zisk. Týd. rozhl. Několik dní obmezoval se na tento [rybářský] sport, pak vynašel si zábavy jiné. Čech. Začali pěstovati zapovězený kuřácký sport. Čech. Celý svět procestujete bez peněz. Tedy sport velkého stylu. Hol. Může se tu mluviti spíš o jakémsi stylistickém sportu, ale ne o stylu. V. Mrš. A umění — to vyznat neškodí — se dneska ani za sport nehodí. Mach. Dělali si z toho jaksi sport hezky napřed dolů stlačit, [druha]‚ nežli pomohli trochu nahoru. Her.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 129 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 129