• správní adj. k správa. Vkročme do správní budovy [podniku] vážně a důstojně. John. Ve schůzi správního výboru „Besedy umělecké“ schválen protokol o předešlé schůzi. Zl. Praha. Ve správní radě Živnostenské banky zasedá osm Staročechů a dva Mladočeši. Mach. Tento obor působnosti zajisté uvedete v organický soulad s ostatními resorty správními. Mas. Obch. správní rok časové období, za které se v podniku zjišťují výsledky hospodaření. Správní režie náklady spojené se správou podniku. Práv. správní nauka věda, která se zabývá theoretickým zpracováním jednotlivých oborů správního práva. Správní právo souhrn ustanovení o působnosti veřejných korporací a pravidel, jimiž se tato činnost ovládá. Veř. spr. správní dluh vzniklý prováděním některých úkolů státní správy. Správní exekuce zákonem upravené řízení k vymáhání peněžitého plnění naturálního n. pracovního. Správní komise zřízená v případě, že není možno ihned ustaviti národní výbor. Nejvyšší správní soud.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 252 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 252