• spravedlnost, -i f. ctnost jevící se nestranným hodnocením a uznáváním a respektováním práv druhého; smysl pro to, co je správné, náležité. Muži z přílišného jemnocitu k spravedlnosti bývali nerozhodni. John. Spravedlnost je ctnost, kterouž jsme ochotni, dávati každému, čím jsme mu povinni. Podlaha. Dobrý a u ní silně vyvinutý cit spravedlnosti pravil jí, že nejednala proti němu nejlíp. V. Mrš. Udělal právu a spravedlnosti zadost, vzal bejkovec a šel ven, dát psům pamětného. Něm. Jenom všecko po spravedlnosti — však páni už se pravdy dozvědí. Preis. Idealismus by neměl toho mnoho na práci, kdyby se ze zásady nechtěl starati o hmotné věci, t. j. o sociální spravedlnost. Per. „Poetické besedy“ vykonaly zatím část úkolu toho a doufejme, že časem i v ostatním stane se spravedlnost essayistovi, jako se stala dnes básníkovi. Vrch. D správnost, poctivost, náležitost. Uznali s radostí spravedlnost takového zákonu. Něm. D rozhodování podle práva v nějakém sporu, při. Měli židé v Praze pokoj i za panujícího teď krále Václava, spravedlnosti všude a ke každému i k nim dbalého. Jir. Soudové budou se konati veřejně, aby každý přítomen býti a o spravedlnosti soudcův přesvědčiti se mohl. Pal. Zde skrytě jen a ne před celým světem spravedlnost na tobě konám! Zey. V to padla smělá žádost hraběnky Kinské, aby jí byla propuštěna spravedlnost proti vrahům jejího muže. Pek. Dobře, že sádrová bohyně spravedlnosti na mém psacím stolku trčící pásku na očích měla. Čech. Takovému služebníku slepé spravedlnosti neujde nijaká podrobnosť soudci. Just. Dostaliť se včerejškem do rukou světské spravedlnosti dva vlašští pandité. Třeb. Pod cizím jménem potuloval se po Táborsku a ukrýval se před ramenem spravedlnosti. Staš. Rámě božské spravedlnosti zastihlo ho na témž místě, kdež byl vraždu spáchal. Šmil. Veř. spr. ministerstvo spravedlnosti mající na starosti soudnictví. D Poněk. zast. orgán, lidé zjednávající právo, vykonávající soudní moc n. pomáhající při tom. Dříve neb později spravedlnost vyšetří, že podvodnou řečí ouskočného člověka oklamána byla. Sych. Vinník je vypátrán, spravedlnost jej má, vyslýchá jej a bude dojista přiměřeně potrestán. Mach. Včera se rozloučil s kamarády a se všemi těmi lidmi od spravedlnosti. Lid. nov. Ozbrojená spravedlnost chopila se hocha. Řezn. D Zast. místo, kde se vykonává právo, popraviště, šibenice. Měla jej [vraha] až ku spravedlnosti doprovázeti a pak navždy zavřena býti v dům bláznů. Mácha. Stávali tehdá při obležení Plzně naši důstojníci kolem hraběte Mansfelda na spravedlnosti Plzeňské. H. Jireč. Tamhle na rozcestí tři sedláci rebelové byli pověšeni na „spravedlnosti“. Jah. Vedli nás na doubravskou cestu a po ní k městské spravedlnosti, k šibenici. Baar. D Zř. právní nárok, právo. Veškeré jmění movité a nemovité i veškeré spravedlnosti obce a ústavů obecních buďtež zapsány do zevrubného inventáře. Kouba.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355