• stíti, setnouti dok. (1. sg. setnu, přech. setna, stav, příč. sťal, sťat, subst. sloves. stětí, inf. stíti obyč. jen o popravě; jinak též setnouti, setnul, setnutí) (hlavu komu) ranou mečem, sekyrou a p. useknouti někomu hlavu (druh popravy). Zavolala [královna] na své služebníky ti toho kralevice jali a sťali mu hlavu. Erb. K západu schýlivši slunce běh veselo v mrtvý zrak sťaté hlavy se smálo. Mácha. Kýv konsul liktorovi: — Setni mu hlavu! Mach. Ve všeobecném zmatku a shluku, jenž po setnutí hlavy beránkovy nastal, podařilo se mu vedle ní se postaviti. Nov. Nevím, co s tou Zálkou. Už kolik dní není svá, jakoby jí hlavu sťal je zdrcena. M. Jahn. D (koho) popraviti useknutím hlavy. Po bitvě bělohorské uvězněn byl a s ostatními soudruhy svými sťat. Světozor. Rechtor za ruce vede si dva ze svých „užíračů krve“. Jdou jak setnutí zdrceně. A. Mrš. D (co) useknouti, odseknout, seříznouti vrcholek, hořejšek něčeho. Člověk není rákos, aby znovu vyrostl, když jej setneš pazourkovou sekerou. John. Hnízdo sťaté kosou. John. Stromy byly již sťaty, náležitě okleštěny, srovnány do kup, kmeny rozřezány do klád poraženy, podťaty. Bár. Dovedl prudkou trefou ostrého nože hladce setnouti skořápku [vejce] na pouku, Čap. Ch. Šak oni [vojenští páni] ti setnou hřebínek zkrotí tě. Mrš. D stíti se vulg. opíti se. Udeřil jej [Josefa] po druhé: Kde si se, potvoro, takhle sťal? Drda.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 158 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 158