• stříbro, -a n. prvek ze skupiny t. zv. drahých kovů, do běla zbarvený a lesklý. Tolik stříbra, tolik zlata v podzemní tu leží skrejši! Erb. Ve psaní nahoře uvedeném řeč jest o dolování na ušlechtilé kovy, zejména na stříbro. Pal. Volněji kráčeli dva sluhové nesoucí nádobu s vínem, mající podobu lodi, všecko z ryzího stříbra. Jir. Smáčkl si palcem tabák v ulmovce své, stříbrem okované. Šmil. Truhla byla až do vrchu naplněna lehkými i těžkými sukněmi, kordulkami — vyšívanými stříbrem i zlatem. A. Mrš. Jakmile kleslo stříbro v ceně, sáhla pečlivá matka do svých vkladních knížek. Herrm. Vyňal něco blýsknavého, lesklého jako stříbro. Jir. Zpívá při práci a má hlas jako stříbro. Klost. Host je jen první den zlato, druhý stříbro — „třetí měď, rychle jeď.“ Ner. Mluvit je stříbro, mlčet ale zlato. Přísl. Přen. Repertoir nynější jest opravdu ryzé stříbro. Ner. D předměty ze stříbra, zvl. stříbrné stolní náčiní. Představte si, že by naši studenti obědvali na těžkém starém stříbře. K. Čap. Prodám stolní stříbro pro 12 osob. Nár. p. Rodinné stříbro vytáhlo se ze skříní. Svět. Také zbytečné stříbro zvláště kostelní musili vydati na půjčku. Jir. Prodávaly se obrazy, stříbro, nábytek, skvosty. Šim. D stříbrný peníz, stříbrné peníze. Chlapci dali dohromady nikl i stříbro, které ráno dostali za vysvědčení. O. Schein. Počítala dlouho stříbro své a vzdychala, zda vše to postačí. Zey. D stříbrná mince jako zavedená měna. Dědeček Karličce ve dlaň pustil dva krejcary stříbra. Kos. Měl ročně sedm zlatých stříbra. Jir. Ta truhla stojí dvacet zlatých v stříbře. Ner. Bude míti po mně dva tisíce na stříbře a výbavu. Šmil. D věc, předmět stříbru v něčem, něčím podobný. Rtuť (živé stříbro) je kov. V. Šaf. Poskakoval, jak by měl v těle živé stříbro. Kosm. Slečna sebou škubla a do nožek jakby jí nalil živého stříbra. Uh. Přen. Co jen visí stříbra u našeho okapu stříbrně se lesknoucích rampouchů. Svět. Zbož. havraní stříbro slisovaná plavená tuha k ochrannému natírání železných topných zařízení. Rybí stříbro vyrobené z drobných, stříbřitě třpytných šupinek některých druhů ryb. Čínské stříbro pakfong. Min. kočičí stříbro drobné úlomky muskovitu. D Bás. zabarvení do běla, až šediva, připomínající stříbro; stříbrný lesk. Vše hrálo stříbrem, střechy, trámy, hřeby. Vrch. Jak třpytí se stříbrem třesavé klásky metlice! K. Čap. Svítil plný měsíc, stříbro jeho blyštělo se na sněhu. Jir. Měsíc svítil, Vltava se jeho stříbrem leskla šumíc pod Petřínem. Jir. Ve vlasech se mu již stříbro třpytí šediny. Mach. Jeho vlas a vous protkán byl stříbrem. Svět. Černý vlas paní professorové již valem prokvétal stříbrem Šim. D Bás. o čistém, zvonivém hlase, zvuku. Mercedes a žádná jiná tolik stříbra v hrdle má. Zey. A zpěv ten stále stříbrem v duši zvoní. Vrch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 600 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 600