• střecha, -y f. plocha, zpr. nejvyšší část budovy, obyč. sklonitá ke stranám, kryjící shora budovu a chránící její vnitřek. Stavení vypálena, bez střech, holá, černá spáleniště. Jir. Sedlová střecha, pokrytá červenými taškami, vypudila rovnou střechu jižních krajů. Týd. rozhl. Větry nad starou doškovou střechou letěly tiše. Třeb. Prašný sníh kol oken se střech lítá. Mach. Mlýn vyrůstal jako ze země a brzy ho přivedli pod střechu. Prav. Nahoře pod střechou bydlí nebohá, chudičká švadlena v podkroví. Ner. Žili jsme tehdáž více na ulici než pod střechou v domě. Podl. Ach, co si počneme, když vy nás pod střechu nepřijmete? Něm. Což nechápeš, že nemohu dále pod touto střechou zůstati? Bozd. Do večera byli všichni ranění a nemocní pod střechou našli přístřeší. Jir. Pod nízkou střechou přebývala spokojenost a láska v prostém obydlí. Něm. Málokdy žije [kněžna] s manželem pod jednou střechou, ujíždí mu do vzdálených měst a zemí společně. Hol. My taky měli tanec jako vy s ovsem. No chválabohu, už je pod střechou sklizen. M. Jahn. Hezky jsme ho [žito] dostali pod střechu. Rais. Vláda silně spěchala, aby dostala svou osnovu co možno nejdříve pod střechu prosadila. Čes. pol. Rád by, než půjdou na faru o ohlášky, měl to i notářsky pod střechou vyřízeno. Mor. Je to [zloděj] starý chlap, ale šindel na střeše není před ním jist všechno ukradne. Šmil. Ta [boží pomoc] nám nespadne se střechy do klína nepřijde bez našeho přičinění. Šmil. Už i vrabci na střeše vědí, z čeho je pan Holoubek vinen kdekdo, každý. K. Čap. Spokojím se se svým platem. Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše lepší malá jistota než velké naděje. Dyk. Četl v ní [knize], jako když hrách na střechu sype rychle, plynně. Svět. Hrozili mu, že mu posadí červeného kohouta na střechu že mu zapálí stavení. Herb. Uviděla-li matka drobeček se povalovat nebo kůrku, oheň byl na střeše hned bylo zle. Hol. Chytala mu beztoho střecha nad hlavou byl ve zlé situaci. Sez. Přemýšlejme o tom poklidně, vždyť nehoří střecha nad hlavou není nutný spěch. Šmil. Přen. Na korunách starých krásných jedlí a smrků ležela jediná střecha sněhová. Rais. V dolík svinuta ležela tu země pod bílými střechami stromů a křů. A. Mrš. Štíhlé pně nesly smaragdovou střechu listí. Maj. Oči zapadaly mu do temna pod střechami dlouhých, vzpřímených černých obočí příkrovem. Rais. Stav. střecha tašková, břidlicová, eternitová, prejzová, šindelová, došková a j. Střecha sedlová, pultová, valbová, křížová a j. D Expr. dům, obydlí. Střechu nad hlavou nám prodají — vyženou nás … Baar. Podařilo se ti tedy přec se jmouti kletbu se střechy naší? Svět. Vlastní střecha jest dobrá věc. Šmil. D vrchní kryt proti nepohodě. Tu zavzdychal kolotoč a jeho střecha padla na zápasící skupinu. K. Čap. Z buničité vlny se dá zhotovit všechno možné, stanové plátno, střechy aut, obvazy. Rozhlas. Cimbura stoje na kozlíku rovnal a přivazoval je [zavazadla] na střeše kočáru. Baar. D okraj klobouku chránící spodní část hlavy před sluncem a deštěm. Široký klobouk, jehož střecha do výše zahnuta byla, posunut byl do týla. Jir. Já zastínil oči před sluncem střechou klobouku. Herrm. Na hlavách měli klobouky s úzkou svislou střechou. Mácha. Sáhl na střechu klobouku a zmizel v pološeru na peroně. Vrch. D Lyž. slang příkrá stráň. Má [lyžařský terén] stráně povlovné i střechy. Nár. p.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 670 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 670