• stačiti dok. (komu, čemu, nač, k čemu) ukázati se svými rozměry n. jinými vlastnostmi n. schopnostmi vhodným, vyhovujícím k splnění jistých požadavků. Hle, malé hnízdo ptačí, že sotva dvěma stačí. Heyd. Všichni byli na dvoře, nebo jizba nestačila. Jir. Byty plny hostí; stáje nestačily jejich koním. Jir. Jedno kouknutí mi teď stačí a už vím, koho mám před sebou. Šim. Jmění manželčino nestačilo na dluhy a na podíly, jež museli vypláceti. Prav. Těch několik grošů nám nestačí k živobytí. Pfleg. Gajdušek odcházel za žebrotou a vracel se nesa malý raneček a několik měďáků, jež nikam nestačily. Kun. K zjištění skutečné historické osobnosti Palečkovy všechny tyto zprávy nestačí. Goll. Jazyk z minulých dob zděděný nestačí nikterak požadavkům nynější doby. Zel. Hovorům nestačí večer, den, ni týden, ani rok — celý věk. A. Mrš. [Pohádka] stačila někdy i na dva večery. Třeb. Četl o lecčems, až se mu zdálo, že ví a může tolik, mnoho-li stačí k zahájení nové epochy kulturního žití. Mach. Veliký lidské je lásky bol a několik slov naň stačí. Ner. Křičela, co jí hrdlo stačilo. Šmil. Utíkal k lesu, co mu nohy stačily. Šmil. Žádný nedovedl pomoct, na to byli všichni krátcí, na to jim nestačil dech. Č. Jeř. Vypravování naše nemůže sahati dále, nežli pokud stačí zachované nám zprávy písemné. Pal. Pás stačil třikrát kolem. Ner. Sáhnu rukou až po rámě do otvoru, ale ruka nestačí. Paleč. D (nač, k čemu, co) projeviti, ukázati sílu, schopnosti k zastání něčeho. Prokurátor byl by na tyto všechny a ještě mnohé jiné úkoly nestačil, proto směl míti příručí čili adjunkty. Rez. Nemohu si vybojovat zabezpečující existenci — nestačím na to. Šim. Neměl tovaryše ani učedníka, sám stačil na všechnu práci. Jir. Na nový nájem už Ondra nestačil. A. Mrš. Nemohu vám býti již vychovatelkou a na přítelkyni nestačím. Kun. Novotný sám nemohl ke všemu stačiti venku i doma a proto zamýšlel najati čeledína. Prav. [Papež] ani stačiti nemůže všem pilným potřebám v Uhřích, v Albanii. Pal. Ani v neděli nemám pokoj, když chci všechno stačit. Svatoš. Pan Jakub sotva stačil odložit zimník a vymotat se z šály, a už byl v pokoji. K. J. Ben. Otázky jeho následovaly tak rychle za sebou, že jsem sotva stačil odpovídati. Arb. Pan Tomáš Žehura jedva stačil sekat krkovičky, pečínky a krájet šunku. Šim. Vysvětli mi to. Snad to stačím pochopit, snad budu moci odvolat svá slova. R. Svob. Moudrý člověk sedí doma a mlčí, protože sám sobě stačí. R. Svob. Mladý Nezmara pochopil a přitiskl rty na teplou oblost její paže tam, kde byla nejužší, pod samým ramenem, a líbal, kam stačil. Čap. Ch. Ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. K. Čap. D (komu) udržeti stejný krok s někým, vyrovnati se někomu v chůzi, práci a pod. Jeden ze ženců šel v práci napřed, tomu každý musil na svém záhonu stačit Jir. Lužný se smál a dělaje dlouhé kroky dobře Hermíně stačil. Šim. Obsypala Kosmu tisícerými otázkami, tak že jí s odpovědí na žádnou otázku stačiti nemohl. Zey. My dole v lavicích psali a psali, jen abychom professorovi stačili. Jir. Parnassie ovšem jim v proudu myšlének nestačila. Šmil. D (s čím) míti něčeho dosti, vystačiti s něčím. Nikdo z nich nemohl se svou gáží stačit. Jah. Bože, hochu, ty máš šatů, kdy je hodláš roztrhat? S těmi snad stačíš, co živ budeš? Svět. Pořád počítám, stačíme-li s penězi. R. Svob. Není ani tak snadno možno, aby se vyvinul zde pěkný nový sloh stavitelský, a se starým více nestačíme. Ner.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1001 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1001