• standard, -u m. obvyklá, běžná úroveň, ustálená míra něčeho. Do ciziny Japonci vyvážejí zboží laciné, po němž je největší poptávka v zemích s nízkým životním standardem. Rozhlas. Kdežto Flaubert obrátil se k ní z protestu proti standartu, jímž byla současnost, stala se někde antika na čas módou. Lit. noviny. Tím byl stanoven t. zv. standard vědomostí, které lze od každého žáka žádati v určitých předmětech, v určitém roce žákova věku. J. Klíma. Nár. hosp. zlatý standard.