• stanice, -e f. místo, kde zastavuje hromadný dopravní prostředek, budovy a jiná zařízení u tohoto místa. Děj se koná v čekárně malé stanice na železnici. Pfleg. V malé stanici Uhersku vjel rychlík do nákladního vlaku. Mach. Vešel jsem do tramwaye na přední plošinu. Před druhou stanicí přišel průvodčí Vach. Dopr. stanice železniční, přestupní, konečná a j. D Řidč. zastavení, místo zastavení. Město je prý velice malebné, vyvolil jsem je za první naši stanici a umluvíme se zde o další cestě. Zey. Vojsko přirazilo. Řeklo se mu, že je zde stanice obědní. Ner. Stávalo se někdy, že její výrok poskytl thema pro celou jich procházku až ku svatopetrské věži, obvyklé to stanici jich rozchodu. Čap. Ch. Babička klečela dlouho u každé stanice [křížové cesty]. Podl. D Řidč. stanoviště. Jen společenstvo pražských vozejčkářů má tu jednu ze stanic svých. Ner. Naléhavá nutnost ujíti mrazení, která zahnala ospalého krčmáře na stanici mezi láhvice a vinné sklenky, uchvátila všechny, kdož byli na cestě. Slád. Koníři tvořili tehdáž v severním Boleslavsku jediný jen spolek, který měl v městečku Osečně hlavní stanici. Svět. Mysl. místo pro pozorování tahu ptáků n. zvěře vůbec. D místo, kde vykonává službu n. je k ní připraven nějaký úřední orgán, pomocná organisace, technická služba a pod. Po četnických stanicích letí nějaká výzva nebo dotaz. Šrám. Viděli plynárnu a elektrárnu, skladiště kadlubů, hasičské stanice. Dur. V neděli ráno musili přijeti na Žofín s povozem záchranné stanice. Herrm. Pak se ptala [paní] na chmel, na řepu a bude-li v zimě skutečně ve dvoře stanic na zkoušení řep na semeno. Kun. Hřebci k jaru rozjeli se po stanicích. Baar. Kde toho potřebu shledali, zřídili [jesuité] stálé missijní stanice. Rez. Vůz zmírnil jízdu a zastavil před benzinovou stanicí. Poláč. Pražská spalovna je dílem domácího průmyslu, po jejím vzoru byla postavena spalovací stanice v Kalkutě Zpravodaj. Ze sousedního města, kde byla telegrafní stanice, přinesl zvláštní posel telegram. Jir. V květnu 1923 se začčalo s pravidelným vysíláním stanice kbelské. Přít. Dva roky poté zachránila jiskrová stanice trosečníky při srážce lodí. Týd. rozhl. Meteor. hydr. vybrané místovybavené přístroji a jejich ochranným zařízením, kde se koná pravidelné pozorování. Zeměd. výzkumná stanice: traktorová stanice. Telef. účastnická stanice telefonní přístroj zapojený do sítě. Stanice telegrafní. Rozhl. vysílací stanice.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 508 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 508