• stanovisko, -a n. (2. pl. -visk i -visek) místo, na kterém někdo n. něco je, stojí; místo (obyč. trvalé, vykázané), na kterém někdo koná nějakou práci a p., stanoviště. Stanovisko její daleké poskytovalo výhlídky přes širou stráň a dolní rovinu Sab. Chtě ji umístit na nejlepší stanovisko, vzal ji za obě páže Vlč. S vyvýšeného stanoviska arabské lázně dával oku svému volnost blouditi. Zey. Zaujala stanovisko na pavlači jako vojenská hlídka, a vyčíhala tak i návrat starého Kulicha. Herrm. Ještě za tmy zaujali jsme svá stanoviska na čekané. Herb. Jako kavalír elegantně oblečen stojí [pařížský policejní strážník] skromně na stanovisku svém. Ner. Zrovna naproti stanovisku Tiché na trhu byl vysoký dům. Čap. Ch. Kupec Wondraschek měl v ulici Celetné dobré stanovisko, jak říkával, ale přece se mu nevedlo, jak si přál. Pfleg. Mám za to, že jsem tu jako vojín Boží na stanovisku, vykazaném od věčného velitele Štulc. Jak se dostaly [bludné balvany] na nynější stanovisko? Jahn. Překvapoval novými, netušenými lokalitami a stanovisky bylin v Čechách. Čap. Ch. D Zast. sídliště. Kočovali na Černomoří Sarmati s některými ostatky Skythův, jedni druhé ze stanovisk vyhánějíce. Šaf. [Katharové] i do Anglicka se rozšířili, kdež podlé rozdílu zemí města a hrady za hlavní stanoviska a sbory jim sloužily. Šaf. D Zast. stanice (dráhy). Zůstaňme tedy na nejbližším stanovisku, počkejme na budoucí vlak, a zkusme svého štěstí. Havl. Na každém stanovisku železnice pozorovali jsme pozůstatek po kn. Windischgrätzovi Havl. D hledisko, zřetel, zorný úhel, východisko (názoru); názor, zásada. Jsou v právu a se svého stanoviska mají úplnou pravdu. Rais. Nestojíť každý na stanovisku tak objektivním a vysokém. Ath. Byly [koženky] z dobré kůže a z hospodářského stanoviska krásné, to jest laciné. Obr. živ. Je otázka, jaké stanovisko zaujmou k volbám Čechové vídenští? Mach. Se stanoviska čistě theoretického — praví Bělinský — nenajdeš mnoho dobrého ve francouzské literatuře. V. Mrš. A přece přes všecko toto skeptické stanovisko vědeckého badání stojíme v údivu nad bohatou krásou lidového výtvoru F. Mokrý. Nestojí na třídním stanovisku jednotné socialistické strany a proti myšlence sociální revoluce hlásají sociální reformu. Dyk. Nemohu než postavit se na přísně rigorosní stanovisko. Kapl. Ale co je u Poláků překonaným stanoviskem, to je ještě pro nás dost dobré, myslí páni. Čas. A vaše donjuanství? Přemožené stanovisko. Čech. Nuže, tyto tři typy tvůrčí jsou možná hlavními typy současné naší poesie, představují krajní její stanoviska. V. Čer. D Zast. postavení. Bratr její dodělal se vynikajícího stanoviska viceadmirála francouzského loďstva. E. Jel. Růženka nezaujímala poslední stanovisko v hotelní kuchyni. E. Jel. [Dílo J. Malého je prostonárodní, ne vědecké.] I nemíníme tím nikterak snižovati cenu díla jeho, chceme mu jen vykázati pravé stanovisko. Obzor.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 317 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 317