• start, -u m. sport. počáteční výběhová poloha běžce; počátek závodního n. dostihového běhu n. jízdy; místo, s kterého závodníci začínají běh. Let. start letadla rozjezd od okamžiku, kdy se letadlo dá do pohybu, až k vzletu. Přen. [Rozhlas zachytil] zvuk kroků píďalky, bzučení tesaříků, start slunečka k letu a pod. Rozhlas. Měl [hráč] též příliš pomalý start na míč a také mu chyběly odkopy rozběh po míči. Lid. nov. Nový kabinet Hanssenův má v celku hladký start, jenž odpovídá jeho široké parlamentní základně. Lid. nov. Nejmladistvěji se projevoval malíř F. H. Herink, který si odbyl start s nejmladšími již před desítkami let. Čes. sl.